Carta Universităţii de Stat din Moldova

Certificat de înregistrare

Codul de Etica si Integritate Academica al USM

Ordinul Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică al Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul Senatului Universităţii de Stat din Molodva

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Electorale a Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul privind modul de alegere a Rectorului Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul Facultatii USM

Regulamentul Departamentului Academic USM

Strategia Politicilor de Personal la Universitatea de Stat din Moldova

Strategia de promovare a programelor de studii

Componența Comisiei Electorale a USM pentru perioada anilor 2020-2025

Regulament  privind organizarea și funcționarea Serviciului Imagine și Relații Publice (SIRP) 

Regulament instituțional privind metodologia de instituire și utilizare a fondului facultăților Universității de Stat din Moldova

Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a bunurilor instituției publice Universitatea de Stat din Moldova

REGULAMENTUL privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate şi a perioadelor de studii efectuate în străinătate

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA JOCURILOR SPORTIVE UNIVERSITARE “MENS SANA IN CORPORE SANO” A CADRELOR DIDACTICE ŞI COLABORATORILOR DIN CADRUL USM

C O N T R A C T COLECTIV DE MUNCĂ pentru anii 2021-2025 (nivel de unitate)

ORDIN №163 Cu privire la măsurile de organizare a activităţii Universităţii de Stat din Moldova pentru anul de învăţământ 2021-2022, în condiţii de siguranţă epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Universităţii de Stat din Moldova (2021-2026)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Universităţii de Stat din Moldova Plan de acțiuni pentru anul 2022

Metodologia de organizare, desfăşurare şi monitorizare a activităţilor didactice în contextul epidemiologic al COVID-19

Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în cadrul USM

Ordin 216 din 04.10.2021

Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflata în administrarea/gestiunea Instituției Publice Universitatea de Stat din Molodva

Dispozitie nr.262 din 07.12.2021 „Organizarea sesiunii ordinare in cadrul USM”( anul de studii 2021-2022 )

Rezultatele concursului pentru posturi didactice şi ştiinţifico-didactice

Regulament activitate grup de lucru achiziții publice

Regulament cu privire la modul de determinare si comercializare a bunurilor neutilizate

Strategia de Asigurare a Calității USM

Ghid Achizitii Publice în cadrul USM 2022

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved