Regulament de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master, ciclul II, în Universitatea de Stat din Moldova

Regulamentului privind formarea profesională la ciclul I, studii superioare de licență în cadrul USM

Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară la Universitatea de Stat din Moldova

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodica a programelor de studii

Regulament de aplicare a Sistemului National de credite de studiu la USM

Regulament Instituţional privind evaluarea randamentului academic

Regulament privind lichidarea restantelor academice USM

Regulamentul cu privire la organizarea stagiilor de practică la ciclul I Licență și la ciclul II Master

Ghid de evaluare a cursurilor electronice

Metodologia desfășurării  concursului de admitere, sesiunea 2021, la studii superioare de licență (ciclul I) în cadrul Universității de Stat din Moldova

Metodologia de organizare și dessfășurare a admiterii la studii superioare de master, ciclul II, în anul 2021

Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2021-2022

Metodologia de acumulare a minimului curricular, Ciclul II 

Metodologia de organizare și realizare online a evaluării finale

Regulamentul privind implementarea programelor de motivare în cadrul Universității de Stat din Moldova

Metodologia de organizare, desfășurare și monitorizare a activităților didactice în format mixt

Regulamentul privind organizarea si desfășurarea învățământului la distanță în cadrul USM

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved