CONTACTE 

Str. M. Kogălniceanu, Nr. 65A, bloc 3, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 244 324

E-mail: biologie@usm.md

Web: biologie.usm.md

PREZENTARE

Facultatea a fost fondată în anul 1946, concomitent cu Universitatea de Stat din Moldova. Formarea ei este legată de numele vestiţilor savanţi – academicianul N. Dimo şi profesorii V. Andreev, I. Vul. Pe parcursul anilor, facultatea a pregătit peste 6 000 de tineri specialişti, inclusiv din multe ţări de peste hotare. Una din priorităţile facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în implicarea studenţilor în activitatea de cercetare. În cadrul programelor de studii sunt oferite cursuri teoretice obligatorii şi opţionale care permit studenţilor să fie antrenaţi în cercetările ştiinţifice realizate în Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale Vieţii”.

O adevărată comoară a facultății este Muzeul de Științe Naturale, care cuprinde secţiile de Geologie, Științe ale Soiului, Botanică și Zoologie, cu un număr impresionant de exponate din întreaga lume. Absolvenţii au posibilitatea să se încadreze în diferite domenii ale economiei naţionale, în subdiviziunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în instituţiile de cercetare ale AŞM, în unităţile de producţie din domeniul ştiinţelor naturii etc., dar şi în calitate de profesori de biologie sau geografie în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Misiunea Facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetare, ştiinţă, cultură, activităţi social-economice, precum şi în perfecţionarea continuă a absolvenţilor şi specialiştilor în domeniu, dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice şi didactice de prestigiu.

DECAN: Dr., conf. univ.Mihai LEŞANU

PRODECAN: Dr., conf. univ.Veaceslav PURCIC

DEPARTAMENTE:

  • Biologie şi Ecologie
  • Ştiinţele Solului, Geografie , Geologie, Silvicultură şi Design

PROGRAME ACADEMICE

Studii universitare

de licenţă(6 semestre):

de master (4 semestre):

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă

Studii de doctorat (6 semestre)