CONTACTE

Str. M. Kogălniceanu 67, Bloc 2, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova

Furculița Dan, Laborant Superior: +373 68 821 263

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Web: drept.usm.md

PREZENTARE

Facultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline. La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză. 

Misiunea Facultății de Drept este orientată spre:

 • formarea inițială a specialiștilor de înaltă calificare, bazată pe cunoștințe temeinice nu doar teoretice, dar și practice;
 • cultivarea la studenți, într-un termen restrâns, a aptitudinilor și abilităților practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesioniști;
 • crearea premiselor sigure de integrare socio-profesională de succes, în contextul sistemului de drept din Republica Moldova.

CONDUCEREA FACULTĂȚII

Decan 

doctor habilitat în drept, profesor universitar, BRÎNZA SERGIU

Prodecan 

doctor în drept, conferenţiar universitar, BOTNARU STELA

Prodecan 

doctor în drept, conferenţiar universitar, PANTEA OLEG

Prodecan 

Lector universitar, POPOVICI CRISTINA

DEPARTAMENTE

 • Departament Drept Privat
 • Departament Drept Public
 • Departament Drept Penal
 • Departament Drept Procedural
 • Departament Drept Internaţional şi European

Studii de licenţă: 

Studii de master (cu predare în limba română):

 • Drept penal (90)   2022 2023
 • Drept civil (90)  2022 2023
 • Drept public (90, cu frecventa) 2023
 • Drept public (90, cu frecventa redusa) 2023
 • Proceduri judiciare civile (90)  2022 2023
 • Drept internaţional (rom./rus 90) 2022 2023
 • Proces penal şi criminalistică (90) 2022 2023
 • Drepturile omului (90) 2022 2023
 • Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri (90) 2022 2023
 • Drept public şi guvernare electronică (90) 2022 2023
 • Drept fiscal şi vamal (90) 2022 2023
 • Drept fiscal şi activitate vamala (120) 2023
 • Anticorupție (120, cu frecv redusa) 2023
 • Anticorupție (120, cu frecv) 2023
 • Științe penale aplicative 2023

Studii  de doctorat(6 semestre)

MS – master științific MP – master profesional

Informații suplimentare puteți vizualiza accesând AICI 

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved