CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 244 386, +373 67 317 713, +373 67 560 050

E-mail: physics@usm.md

Web: phys.usm.md

PREZENTARE

Facultatea de Fizică şi Inginerie, fondată în anul 1946, a pregătit peste 3500 de specialişti, care activează cu succes în diverse domenii ale economiei naţio­nale, educaţiei şi ştiinţei. Fiecare al zecelea absol­vent a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe, iar fiecare al sutălea – de doctor habilitat.

Începând cu anul 2003, facultatea de Fizică și Inginerie pregătește ingineri la programele Tehnologia informației și Inginerie și managementul calității. Pentru pregătirea cadrelor în domeniul IT, facultatea invită specialiști din diverse Companii IT, care organizează cu studenții traininguri de dezvoltare profesională. Absolvenții programelor respective sunt angajați în domeniul ingineresc, acoperind necesitățile pieții muncii.

În prezent, Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de credite transferabile şi prin elaborarea standardelor de formare profesională.

Studiile la facultate sunt axate pe trei cicluri: licență, masterat, doctorat. Facultatea are un corp didactic cu un potenţial intelectual înalt, atât pe plan didactic, cât şi ştiinţific, implicat alături de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, în programe internaţionale de educație și cercetare, inclusiv în  mobilitatea academică. 

DECANDmitroglo Liliana, dr., conf.univ.

PRODECAN:  Beldiga Maria, dr., conf.univ.

SECRETARIAT:  Leca Ludmila, metodist.

DEPARTAMENTE

  • Fizică Teoretică ”Iu.Perlin”
  • Fizică Aplicată şi Informatica

STUDII DE LICENȚĂ

 180 credite – 3 ani;

240 credite – 4 ani.

STUDII DE MASTER

MS – master științific MP – master profesional

Studii  de doctorat – (6 semestre)

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved