CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău 

Tel: +373 22 244 022 

Web: istorie.usm.md

E-mail: fif@usm.md

PREZENTARE

Facultatea de Istorie şi Filosofie este una din facultăţile fondatoare ale Universităţii de Stat din Moldova.  Ea şi-a început activitatea la 1 octombrie 1946. La momentul actual Facultatea îşi desfăşoară activitatea didactico-formativă şi cea ştiinţifică în asigurarea şi promovarea unor cunoştinţe temeinice şi necesare unui tânăr specialist. Pe parcursul anilor Facultatea a trecut printr-un şir de transformări. Astfel în varianta iniţială avea titlul de Istorie şi Filologie. Apoi s-a extins considerabil, unele catedre au devenit autonome, stând la baza înfiinţării a noi facultăţi (Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială). Buna desfăşurare a procesului de instruire este asigurată de profesori cu o bogată experienţă didactico-ştiinţifică în domeniu, dar şi de tineri specialişti, care s-au afirmat deja temeinic în domeniul educaţional şi de cercetare.

     Misiunea Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova este una plurivalentă:

  • Dimensiunea Formativă– Pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie care ar contribui la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane. Oferta academică este elaborată în conformitate cu standardele didactice şi de cercetare promovate în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Curriculele disciplinare sunt create cu scopul de a dezvolta cunoştinţele şi competenţele necesare unui tânăr specialist. Finalitatea studiilor presupune posibilitatea de încadrare cu succes în câmpul muncii;
  • Dimensiunea Ştiinţifică– valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii precum şi implicarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea ştiinţifică prin organizarea manifestărilor ştiinţifice (seminare, conferinţe, proiecte);
  • Dimensiunea Culturală – promovarea valorilor general-umane şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii academice.

DECAN: Dr., conf. univ. Sergiu Matveev

PRODECAN:  lect. univ. Igor Bercu

SECRETARIAT: metodist Liudmila Pavlov

DEPARTAMENTE:

  • Departament Istoria Românilor, Universală şi Arheologie
  • Departament Filosofie şi Antropologie

Centre de cercetare:

  • Centrul de cercetare calitativă în antropologie
  • Centrul de cercetare al totalitarismului
  • Centrul studiilor interdisciplinare
  • Centrul de cercetare Chișinău- Oradea

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)