MESAJUL DECANULUI

V.BULICANU, doctor, conferențiar universitar

BINE AȚI VENIT LA FACULTATEA JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII,

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA!

Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicări a Universității de Stat din Moldova, înființată în 1980 este, întâi de toate, un bastion al instruirii luptătorilor pentru adevăr și dreptate, o instituție care promovează valorile europene în pregătirea viitorilor jurnaliști și comunicatori, meserii extrem de solicitate actualmente pe piața muncii. Standardele educaţionale adoptate la Facultate promovează profesionalismul, libertatea cugetării, responsabilitatea socială şi spiritul de creaţie, iar echipamentul din laboratoarele instructive de radio și TV asigură în măsură deplină pregătirea studenţilor în baza tehnologiilor informaţionale moderne. Facultatea este deschisă pentru toţi acei care împărtăşesc aceste opţiuni, salutând şi sprijinind iniţiativele studenţilor şi ale profesorilor.  Misiunea principală a Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, în acord cu misiunea Universității de Stat din Moldova este de a asigura un învățământ modern, centrat pe student prin excelența cunoașterii și formarea competențelor și caracterelor, în care activitățile instructiv-didactice, științifice și organizaționale se combină armonios cu modelul academic al celei mai mari universități din Republica Moldova, pentru a oferi oportunități de dezvoltare profesională și personală adaptate nevoilor și intereselor studenților.

VĂ AȘTEPTĂM LA FJȘC!!!

CONDUCEREA FACULTĂȚII:

Decan: Victoria BULICANU – Doctor, conferențiar universitar

Prodecan: Ludmila RUSNAC – Doctor, lector

Director, departament Teoria și Practica Jurnalismului: Mariana TACU – Doctor, conferențiar universitar

Director, departament Comunicare și Teoria Informării: Laura TUGAREV – Doctor, lector

DEPARTAMENTE: 

  • Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului
  • Departamentul Comunicare și Teoria Informării

LABORATOARE: 

Programe de studii la ciclul Licență:
Programe de studii la ciclul Master: 
  • Producție Video și Media Promoting 2022 2023
  • Relații Publice și Publicitate  2022 2023

MS – master științific MP – master profesional

CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 244 045, +373 67 436 436, +373 67 560 157

Web: jurnalism.usm.md

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved