CONTACTS

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 244 045

Web: jurnalism.usm.md

Orarul Teze FJSC

PREZENTARE

Instruirea studenţilor în domeniul jurnalismului în Republica Moldova a fost iniţiată în anul 1966 în cadrul Facultăţii de Filologie. Ulterior a fost creată Secţia Jurnalistică, iar în anul 1980 a fost fondată Facultatea de Jurnalistică. Din anul 1993 această facultate a USM, concomitent cu inaugurarea noilor filiere formative (comunicare publică, biblioteconomie şi asistenţă informaţională), şi-a modificat denumirea, devenind Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. În prezent, ea cuprinde trei departamente de profil: Teoria și Practica Jurnalismului, Radio și Televiziune, Comunicare și Teoria Informării. Standardele educaţionale adoptate la Facultate promovează profesionalismul, libertatea cugetării, responsabilitatea socială şi spiritul de creaţie, iar echipamentul din laboratoarele instructive şi sălile de computere asigură în măsură deplină pregătirea studenţilor în baza tehnologiilor informaţionale moderne. Facultatea este deschisă pentru toţi acei care împărtăşesc aceste opţiuni, salutând şi sprijinind iniţiativele studenţilor şi ale profesorilor.      

Misiunea Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării este să ofere studenților o pregătire aprofundată, de înalt nivel ştiinţific în ceea ce privește (1) activitățile funcționale ale instituțiilor media, editurilor, bibliotecilor; (2) activitățile conceptuale ale producției jurnalistice și de publicitate; (3) activitățile organizatorice ale proceselor de informare, atât în plan teoretic, cât şi în plan practic-aplicativ. Obiectivele Facultății sunt orientate spre examinarea unor concepte, paradigme şi mecanisme specifice diverselor instituţii mediatic-comunicaționale, transpunerea experienţei profesionale în termeni intelectuali și integrarea acestora într-un sistem coerent, ce ar asigura pregătirea unor specialiști de înaltă calificare, în corespundere cu standardele internaționale ale domeniilor de formare profesională.

Absolvenții Facultății Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării obțin calificativul Licențiat/Master în Științe ale Comunicării, care le permite să se angajeze în diferite tipuri de instituții mediatic-comunicaționale în calitate de:

 • prezentator emisiuni RTV; producător emisiuni RTV; moderator talk-show-uri RTV; reporter RTV, agenții și portaluri online; administrator platforme media online; redactor, director ziare și reviste; comentator; analist media; jurnalist de investigație etc.;
 • comunicator; specialist serviciu de presă; producător publicitate; purtător de cuvânt; specialist în relațiile cu publicul etc.;
 • bibliotecar, bibliograf, director de bibliotecă, expert în transferul de informații, organizator și manager de structuri și sisteme infodocumentare, arhivar, referent, etc.;
 • redactori literari, tehnoredactori, corectori, designeri, machetatori etc.

DECAN: Dr. hab., profesor Georgeta Stepanov

PRODECAN:  Dr., conf. univ. Dumitru Ţurcanu; Lector universitar Inga Cernat

METODIST Olga Bârlădeanu

DEPARTAMENTE: 

 • Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului
 • Departamentul Radio și Televiziune
 • Departamentul Comunicare și Teoria Informării

LABORATOARE: 

 • Studioul radio «Unda Libera Terrabit»
 • Studioul TV
 • Jurnalism online «Crossmedia«
 • Centru editorial-poligrafic

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani

MS – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)