CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 242 720, +373 67 560 155

E-mail: fmi@usm.md

WEB: fmi.usm.md

Facultatea de Matematică şi Informatică funcţionează din 1946, de la înfiinţarea Universităţii de Stat din Moldova. Aici îşi au originea vestitele şcoli ştiinţifice de algebră, ecuaţii diferenţiale, geometrie, analiză matematică, unde s-au format peste 30 de doctori habilitaţi care activează astăzi în diferite ţări şi domenii, în special al educaţiei şi ştiinţei. Facultatea de Matematică şi Informatică numără astăzi circa 600 de studenţi, 80 de cadre didactice calificate printre care 8 doctori habilitaţi, 48 doctori în ştiinţe. În dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică se află 10 laboratoare pentru seminare şi lucrări practice care dispun de circa 170 de calculatoare. În cadrul facultăţii activează laboratorul MICROSOFT.NET care le oferă studenţilor un şir de cărţi şi soft-uri licenţiate pentru procesul de studii, laboratoarele „Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică” şi „Wolfram Moldova”, care organizează cursuri moderne în domeniile matematicii şi informaticii. Facultatea de Matematică şi Informatică colaborează fructuos cu unele companii IT, printre care ALLIED TESTING, CEDACRI INTERNATIONAL, ENDAVA, care prevăd antrenarea studenţilor în activităţi practice în laboratoare specializate din domeniul tehnologiilor informaţionale. Graţie unor astfel de colaborări absolvenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică înregistrează la moment una dintre cele mai înalte rate de angajare atât în instituţiile prestigioase din ţară cât şi peste hotarele ei. Facultatea coordonează activitatea „Centrului de suport pentru studenţii cu dizabilităţi de vedere”.

Misiunea Facultăţii de Matematică şi Informatică constă în promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standarde internaţionale în domeniile matematicii şi tehnologiilor informaţionale, corelate cu cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova.

DECAN:

Angela NICULIŢĂ, dr., conf. univ.

PRODECAN:

Viorel GRIGORCEA, lect. univ.

SECRETARIAT:

Elena BEREZOVA

DEPARTAMENTE: 

  • Matematică
  • Informatică

PROGRAME ACADEMICE CICLUL I 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

CICLUL II 120 credite de studii – 2 ani

  • Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative(120) 2022 2023
  • Informatica aplicată(120) 2022 2023

MS – master științific MP – master profesional

Şcoala Doctorală de Matematică şi Ştiinţa Informaţiei

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved