CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, 60, bloc central, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 242 290, +373 67 314 315, +373 67 560 154, +373 67 560 165

E-mail: fse_decanat@usm.md

Web: fse.usm.md 

Prezentarea Facultății de Științe economice

Istoria Facultății de Științe economice începe în anul 1953 odată cu emiterea Ordinului Ministerului Culturii al URSS Cu privire la organizarea Facultății de Economie la Universitatea de Stat din Chișinău.  De-a lungul anilor Facultatea a devenit una dintre cele mai mari din cadrul Universității, având o structură consolidată și o ofertă educațională diversificată, corelată cu cererea pieței muncii.

Facultatea a pregătit multe generații de specialiști, care activează în economia națională, dar și peste hotarele țării. Studiile de înaltă performanță se axează pe cele trei cicluri ale învățământului superior: Licență, Master și Doctorat.

Misiunea FȘE constă în oferirea studiilor superioare de calitate în contextul programelor de studii economice și servicii publice, dezvoltarea cunoștințelor bazate pe libertatea creației științifice, cercetarea în domeniul științelor economice, contribuind astfel la dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere în R.Moldova și în spațiul european.

Facultatea are 4 departamente academice: Departamentul Administrarea afacerilor, Departamentul Finanțe și bănci, Departamentul Contabilitate și informatică economică, Departamentul Economie, marketing și turism. În cadrul Facultății funcționează: Centrul de cercetări științifice „Dezvoltare durabilă și performanță economică” și Școala doctorală de Științe economice.

PROGRAME DE LICENȚĂ

PROGRAME DE MASTER

 • Contabilitate
 • Finanțe și bănci
 • Business și administrare
 • Marketing și logistică
 • Servicii hoteliere, turism și agrement
 • Administrarea bancară
 • Administrarea afacerilor
 • Audit și expertiză financiară
 • Contabilitatea întreprinderii
 • Finanțe publice și fiscalitate
 • Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri
 • Studii în marketing
 • Management și marketing hotelier și turism
 • Managementul resurselor umane

Programele de studii la specialitățile din cadrul Facultății sunt acreditate de agenții de evaluare externă naționale și internaționale. În plus, programul „Contabilitate” este acreditată și de către Asociația Experților Contabililor Autorizați (ACCA) – cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști care oferă scutirea absolvenților de la susținerea a 8 din cele 14 examene în vederea obținerii calificării recunoscute la nivel internațional.

Studenții pot opta pentru diplomă dublă la programul de licență „Finanțe” și la programul de master „Audit și expertiză financiară” – cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

MANAGEMENTUL FACULTĂȚII

DECAN:

HĂMURARU Maria, doctor, conferențiar universitar

email: maria.hamuraru@usm.md

tel. +373 67314315

PRODECANI:

BALMUȘ-ANDONE Mihaela, prodecan Licență, studii cu frecvență anii II și III

email: mihaela.balmus.andone@usm.md

tel. +373 67560165

APETRII Natalia, prodecan Licență, studii cu frecvență anul I și Master

email: natalia.apetrii@usm.md

tel. +373 67560165

COVALSCHI Tatiana, prodecan Licență, studii cu frecvență redusă

email: tatiana.covalschi@usm.md

tel. +373 67560075

LICENȚĂ

MASTER

 • Audit şi expertiză financiară(120) 2022 2023
 • Administrare bancară(120) 2022 2023
 • Contabilitatea întreprinderii(120) 2022 2023
 • Finanţe publice şi fiscalitate(120) 2022 2023
 • Administrarea afacerilor(120) 2022 2023
 • Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri(120) 2022 2023
 • Managementul resurselor umane(120) 2022 2023
 • Studii în marketing(120) 2022 2023
 • Management şi marketing hotelier şi turism(120) 2022 2023
 • Management (cu frecvență)(120) 2023
 • Management (cu frecvență redusă)(120) 2023
 • Baze de date și tehnici actuariale (120 cr) 2023

MS – master științific MP – master profesional

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved