CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, 60, bloc central, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 242 290

E-mail: fse_decanat@usm.md

Web: fse.usm.md 

PREZENTARE

Facultatea Științe Economice, fondată în anul 1953 în cadrul Universității de Stat, a pregătit multe generații de specialiști în domeniul economiei din Republica Moldova. Facultatea se focusează pe formarea specialiștilor de nivel înalt prin oferirea de studii aprofundate în economie la trei cicluri universitare: Licență, Masterat și Doctorat.

Misiunea Facultății Științe Economice este de a forma specialiști competitivi și inovatori pentru cele mai importante domenii ale economiei naționale. În cadrul facultății funcționează Centrul de Excelență „Turism și activitate hotelieră”, înzestrat cu table interactive, calculatoare performante și softuri pentru simularea gestiunii operațiunilor hoteliere și agențiilor de turism.

Programele de studii la specialitățile din cadrul Facultății sunt acreditate de diferite organisme naționale și internaționale. Specialitatea „Finanțe și bănci” este acreditată pe o perioadă de 5 ani de către Agenția Europeană AQAS, fiind introdusă în Registrul European al programelor acreditate. Specialitatea „Contabilitate” este acreditată de către Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști și oferă scutiri absolvenților acestei specialități pentru 8 discipline la obținerea calificărilor recunoscute internațional.

Masteranzii pot opta pentru diplomă dublă la programul „Management și marketing hotelier și turism” în colaborare cu Universitatea din Girona, Spania și la programul „Audit și expertiză financiară” – cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

DECAN:Galina ULIAN,  profesor universitar, doctor habilitat

PRODECANI:
Svetlana MIRONOV, conferențiar universitar, dr.– secţia zi, masterat;
Ala GARȘTEA, lector superior – secţia zi;
Adriana BUZDUGAN, conferențiar universitar, dr.– secţia cu frecvenţă redusă;

DEPARTAMENTE: 

  • Economie, Marketing și Turism;
  • Finanţe şi Bănci;
  • Administrarea Afacerilor;
  • Contabilitate şi Informatică Economică.

PROGRAME ACADEMICE:

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani

Doctorat

  • Teorie economică și politici economice
  • Economie mondială; relații economice internaționale
  • Economie și management în domeniu de activitate
  • Finanțe
  • Contabilitate; audit; analiza economică