Arte Frumoase

Majoritatea activităţilor culturale ce au loc la USM se desfăşoară în cadrul  Casei de Cultură. Principalul ei obiect de activitate este organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, educative, de informare şi de divertisment, precum şi alte servicii pentru studenţi. Casa de Cultură a Univesritaţii de Stat din Moldova (CC USM) îşi propune să contribuie la educarea şi formarea studenţilor prin mijloace specifice domeniului cultural artistic, asigurând buna organizare a procesului de instruire în cardul secţiilor Facultăţii de Arte Frumoase şi a activităţii celor 9 colective artistice ale USM. CC USM dispune de o sală de concert pentru 500 de locuri, 17 auditorii şi săli de teatru şi balet, instrumente muzicale, costume de concert, materiale didactice etc., ce asigură condiţii favorabile pentru procesul de studii. 

Facultatea de Arte Frumoase

CONTACTE

Decan: Valentin TOMULEŢ

Str. Tighina 2, Casa de Cultură a USM,

Telefon : +373 22 279 912

INFORMAȚII GENERALE

Facultatea de Arte Frumoase (inițial facultatea de profesii sociale, din 1993 Facultatea de Arte Frumoase) a fost instituită în noiembrie 1964 conform deciziei Colegiului Ministerului Învăţământului Public din 17 octombrie 1964. Pe parcursul a 55 de ani de activitate la diferite secţii ale facultăţii şi-au făcut studiile mai mult de 20 mii de studenţi ai Universității de Stat din Moldova. La moment,  în cadrul facultăţii îşi fac studiile cca 300 de studenţi. Studenții de la Facultatea de Arte Frumoase sunt admiși doar la locurile cu finanțare bugetară. Misiunea Facultății de Arte Frumoase este să de depisteze şi să promoveze a tinerile talente, să ofere o educație artistică de calitate studenților care doresc să-și dezvolte  aptitudinile creatoare, sau intenţionează să urmeze o carieră în domeniul artelor.

OBIECTIVELE FACULTĂŢII:

 • stimularea creaţiei artistice şi valorificarea tradiţiilor naţionale;
 • promovarea practicilor şi formelor creaţiei artistice contemporane;
 • dezvoltarea aptitudinilor artistice şi estetice ale studenților;
 • participarea activă la diferite manifestaţii culturale, festivaluri artistice naționale şi internaţionale;
 • colaborarea și consolidarea parteneriatelor cu instituţiile de artă naționale și internaționale.

STRUCTURA FACULTĂȚII

În cadrul facultăţii se realizează următoarele programe:

 • Regie şi măiestrie actoricească (teatrul academic şi teatrul de revistă)
 • Coregrafie (dans popular, dans modern şi dans sportiv)
 • Dirijat coral (cu studierea pianului)
 • Orchestrală (de instrumente populare şi instrumente aerofone)
 • Folclor (cu studierea fluierului, cavalului, ocarinei şi cobzei)
 • Artă decorativă

 PROCESUL DE STUDII

Procesul de studii se efectuează în baza unor programe aprobate de Senatul Universităţii şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Studiile durează trei  ani şi finalizează cu susţinerea examenelor de licență în urma cărora absolvenţii obţin o specialitate suplimentară, fapt care le deschide mai multe oportunităţi pentru angajarea în câmpul muncii. Programul activităților artistice este în  afara orelor de curs, de trei ori pe săptămână.  

SPECIALITĂȚI:

 • regizor
 • dirijor de orchestră
 • dirijor de cor
 • coregraf
 • conducător al ansamblului etnofolcloric
 • conducător de cerc „artă decorativă”

CADRE DIDACTICE

Corpul profesoral-didactic este constituit din profesori de o mare erudiţie artistică – maeştrii în artă Maria Iliuţ, Nicolae Grebincea, lectorii – Svetlana Veselovschi, Mihai Dudnic, Leonid Serbin, Iurie Tătaru, Anatol Popovici, Lucia Ciobanu, Adriana Derevici, Iurie Iovu, Ana Gheţu, Olga Peiceva, Valeriu Negruţi, Tatiana Bârlădeanu ş. a. 

ADMITERE În cadrul facultăţii sunt înmatriculaţi doar studenţii care îşi fac studiile la una din facultăţile de bază ale Universităţii de Stat din Moldova.. Înscrierea la facultate are loc în baza unor probe susţinute în primele 2–3 săptămâni ale lunii septembrie.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved