CONTACTE

Str. Gh.Caşu 32, blocul 5 de studii al USM

Tel: +373 22 287 011

Email: milit9@mail.ru

Șef catedră: Colonel Virgil Botnarevschi

INFORMAŢII GENERALE

Catedra militară este o subdiviziune structurală a Universităţii de Stat din Moldova care funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Catedra Militară a fost creată în cadrul USM înanul 1946 și din 2003, activează conform noii concepţii a Ministerului Apărării Republicii Moldova. 

Misiunea este pregătirea calificată teoretică şi practică a cetăţenilor Republicii Moldova pentru apărarea Patriei şi completarea rezervei Forţelor Armate.

PROCESUL DE INSTRUIRE

Durata instruirii este de 4 luni şi se desfăşoară de două ori pe an în perioada: septembrie – decembrie şi februarie – mai, în afara orelor de studii de bază ale studenţilor. Orarul este adaptat programului      de activitate al studenilor şi permite organizarea activităţilor de instruire în 3 ture: până la masă, după masă şi după orele 17.00.

Orele teoretice se desfăşoară la sediul catedrei militare amplasat pe str.Gh.Caşu 32. Catedra militară dispune de o bază material-didactică care permite organizarea procesului de instruire pentru circa 1300 studenţi concomitent: 16 clase de studii bine amenajate; tir; armament, muniţii şi dispozitive de instruire  de înaltă performanţă; bibliotecă, inclusive şi electronică.

Acordul de parteneriat al Univesităţii de Stat din Moldova cu Unităţile militare şi  Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale, permite realizarea unor activităţi practice, cu utilizarea condiţiilor de care dispun acestea.

La audierea cursului de instruire militară sunt admişi atât studenţii, absolvenţii Universităţii de Stat din Moldova, cât și ai altor instituţii de învăţământ superior din ţară şi studenții colegiilor din ultimul an de studii.

Absolvenţii catedrei militare devin deţinători  ai statutului juridic de militari, fapt care le  permite angajarea în câmpul muncii în toate structurile statale, fiind eliberaţi de la serviciul militar în termen. După absolvirea catedrei, absolvenţilor li se acordă grade militare în dependenţă de programul de instruire.

În perioada anilor 2003 – 2019, peste 30000 studenţi au absolvit cursul de instruire la catedra militară. Din ei, peste 800 s-au angajat în câmpul muncii, în ministerele şi structurile de forţă ale statului.

ÎNMATRICULAREA LA STUDII

Înscrierea la studii la catedra militară se efectuează pe principiul benevol.

Pentru înmatriculare sunt necesare următoarele documente:

  • cererea de înscriere;
  • certificat de la facultate, care confirmă studiile, sau copia diplomei;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia adeverinţei de recrut;
  • copia bonului de plată.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved