Departamentul economicofinanciar

Departamentul economicofinanciar este responsabil pentru următoarele activități:

  • coordonează elaborarea proiectului de buget anual și îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară;
  • asigură execuţia bugetară a institușiei prin efectuarea operaţiunilor financiare din toate sursele de finanţare prevăzute în bugetul anual: finanţare din bugetul de stat bază, contracte de cercetare ştiinţifică, din venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe şi alte venituri prestate, veniturile activităţilor autofinanţate, sponsorizări);
  • asigură încasările şi eliberarea de fonduri băneşti prin casieria centrală, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de rector.

Contacte:

Șef secție: Svetlana Bajurea

Tel: +373 22 242 401

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved