ANUNȚ CONCURS

ANUNȚ CONCURS

Concurs public pentru selectarea profesorilor universitari în drept în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea 161/2014 cu privire la administratorii autorizați și Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, aprobat prin Ordinul ministrului Justitței nr. 294 din 09.07.2015, modificat prin Ordinul ministrului Justiției nr. 359 din 19.09.2015, Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. Condițiile de desfășurare a concursului: Cerințele față de profesorii titulari în materie de drept: experiență pedagogică de cel puțin 3 ani; reputatie ireproșabila; lipsa antecedentelor Candidații urmează să depună personal la adresa indicată mai jos sau prin poștă/e-mail dosarul  de concurs, care va conține: cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor...
Read More
UNIVERSITATEA UPPSALA, SUEDIA – mobilități academice în anul de studii 2021-2022 pentru studenții  Universității de Stat din Moldova

UNIVERSITATEA UPPSALA, SUEDIA – mobilități academice în anul de studii 2021-2022 pentru studenții Universității de Stat din Moldova

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, Universitatea Uppsala, Suedia, oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2021-2022, patru (4) mobilități academice pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă, inclusiv domeniile eligibile pot fi consultate aici Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 28 septembrie 2021 ATENTIE!!! Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă pre-destinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica : Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
MOBILITĂȚI ACADEMICE OFERITE DE  KÜTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY, TURCIA

MOBILITĂȚI ACADEMICE OFERITE DE KÜTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY, TURCIA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, KÜTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY, TURCIA, oferă în anul de studii 2021-2022, burse de mobilitate academică pentru studenții și cadrele didactice și administrative, USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici  Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 28 septembrie 2021 ATENTIE!!! Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă pre-destinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica : Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
UNIVERSITY OF CADIZ, SPANIA – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITY OF CADIZ, SPANIA – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITY OF CADIZ, SPANIA, oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2021-2022, 3 (trei) mobilități academice pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 28 septembrie 2021 ATENTIE!!! Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă pre-destinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica : Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
Mesajul de felicitare al rectorului USM de Ziua Cunoștințelor

Mesajul de felicitare al rectorului USM de Ziua Cunoștințelor

Dragi studenți, stimați profesori! Vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei Cunoștințelor și începutul noului an de învățământ! 1 Septembrie este una dintre cele mai luminoase și mai frumoase sărbători, care unește toate generațiile, fiind simbol al începuturilor, perspectivelor și noilor oportunități. Este o sărbătoare specială care simbolizează eforturile constante întreprinse de persoană pentru a cunoaște tot ceea ce este nou și necunoscut.  Educația este astăzi una dintre principalele resurse de dezvoltare a omului și societății, iar 1 Septembrie este sărbătoarea tuturor celor care studiază și predau. Pentru profesori, această zi semnifică începutul unei noi etape a activității lor, bucuria de a-și reîntâlni discipolii maturizați și încă o șansă fericită de a-i ghida prin Lumea Cunoștințelor. Pentru elevi și studenți, aceasta este o nouă etapă de muncă serioasă, comunicare cu prietenii, succese și descoperiri.  Educația, instituțiile de învățământ și știința trebuie să fie întotdeauna, chiar și în cele mai dificile perioade, una dintre prioritățile principale pentru noi. Căci acestea determină potențialul socioeconomic...
Read More
ANUNŢ  privind susţinerea tezei de doctor în drept

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în drept

Școala Doctorală Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Efectele contractului față de terți”   Candidat: BELIBAN-RAȚOI Ludmila Specialitatea: 553.01 – Drept civil Conducător științific: Băieșu Sergiu, profesor universitar, doctor în drept. Data susținerii: 10 septembrie 2021 Ora: 11.00 Locația: blocul 2 al USM, biroul 119, strada Mihail Kogălniceanu, 67, municipiul Chișinău. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: Chibac Gheorghe, profesor universitar, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova – președinte al comisiei; Băieșu Sergiu, profesor universitar, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova – conducător de doctorat; Mihalachi Iurie, conferențiar universitar, doctor habilitat în drept, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”– referent oficial; Trofimov Igor, conferențiar universitar, doctor în drept, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne – referent oficial; Cazac Octavian, conferențiar universitar, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova – conducător de doctorat; Cebotari Valentina, conferențiar universitar, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova – secretarul comisiei de doctorat. Susținerea va avea loc în format...
Read More
ANUNŢ  privind susţinerea tezei de doctor în științe chimice

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în științe chimice

Şcoala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice anunţă susţinerea publică (în regim online) a tezei de doctorat cu titlul: „Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților”, Candidat: GÎNSARI Irina Specialitatea: 144.01 – Chimie fizică Conducător științific: Raisa NASTAS, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător. Data susținerii: 17 septembrie 2021 Ora: 14.00 Locația: Universitatea de Stat din Moldova”, Biroul 18, str. Academiei, 3/2, municipiul Chișinău. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: Duca Gheorghe, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, Institutul de Chimie – președinte al Comisiei; Nastas Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie – conducător științific, membru; Lupașcu Tudor, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, academician, Institutul de Chimie – referent; Gonța Maria, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent; Druță Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei – referent; Anghel Lilia, doctor în științe chimice, Institutul de Chimie – secretar științific al Comisiei. Detalii de conexiune: Link-ul pentru participare...
Read More
Concurs cu premii „DICTARE PENTRU FIECARE”

Concurs cu premii „DICTARE PENTRU FIECARE”

Universitatea de Stat din Moldova și Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să participați la Concursul „Dictare pentru fiecare”, care va avea loc pe data de 26 august, joi, ora 11:00, la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova (str. M. Kogălniceanu 65, bloc 3).  Concursul „Dictare pentru fiecare” este prilejuit de Sărbătoarea națională „Limba noastră”, celebrată anual la 31 august.  Concursul are scopul de a motiva publicul larg să-și verifice competenţele de scriere în limba română, dar și de a-i determina pe cetăţenii Republicii Moldova să promoveze cunoașterea limbii române în conformitate cu normele actuale de gramatică, ortografie și punctuație. Competențele de scriere corectă vor fi evaluate de un juriu alcătuit din filologi cu experiență în cercetarea și predarea limbii române. Toți cei interesați să-și verifice cunoștințele se pot înregistra online https://cutt.ly/DQM8BKu  până la data de 25 august ora 14.00. Primăria municipiului Chișinău va oferi premii conform criteriilor și cerințelor specificate în Regulamentul concursului. Rezultatele Concursului „Dictare pentru fiecare” vor...
Read More
Apel de participare la seminarul „MULTIPERSPECTIVITATE ÎN PREDAREA ISTORIEI”

Apel de participare la seminarul „MULTIPERSPECTIVITATE ÎN PREDAREA ISTORIEI”

Organizator Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL) în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), liceul teoretic „Aristotel” organizează, în perioada 3 - 7 noiembrie 2021, un seminar la Chișinău. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA), în cadrul programului „Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”. Participanți Grupul țintă îl constituie cadrele didactice (din licee) din Republica Moldova care se interesează de multiperspectivitate la orele de istorie şi doresc să contribuie la găsirea unor noi abordări ale istoriei şi modernizarea conţinutului predării istoriei. Finanțarea Proiectul este susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA). Organizatorii îşi asumă cheltuielile pentru activităţile planificate, training, comunicări, cazare, masă şi cheltuielile de transport, inclusiv excursiile. Cheltuielile de călătorie vor fi rambursate la sosirea în Chișinău la costurile reale (prețul biletului). Depunerea dosarelor Dosarul complet de aplicare (în limbile posibile: germană, engleză, rusă, română) va conține următoarele acte: CV-ul tabelar complet; Scrisoare de motivare (1 pagină); Copia diplomei...
Read More
Apel de participare la seminarul „PROMOVAREA DIALOGULUI ȘI CONSOLIDAREA MINORITĂȚILOR”

Apel de participare la seminarul „PROMOVAREA DIALOGULUI ȘI CONSOLIDAREA MINORITĂȚILOR”

Organizator Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL) în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Națională „Jurij Fedkowytsch” din Cernăuți ș Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili (TSU) organizează, în perioada 28 octombrie – 2 noiembrie 2021, un seminar la Chișinău. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA), în cadrul programului „Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”. Participanți Grupul țintă îl constituie cadrele didactice din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, care își propun să contribuie la consolidarea coeziunii sociale, la o educație incluzivă și la mai multă toleranță în societatea civilă. Subiecte de interes pentru grupul țintă sunt percepția minorităților entice și reprezentarea acestora în manualele școlare. Finanțarea Proiectul este susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA). Organizatorii îşi asumă cheltuielile pentru activităţile planificate, training, cazare, masă şi cheltuielile de transport, inclusiv excursiile. Cheltuielile de călătorie vor fi rambursate la sosirea în Chișinău la costurile reale (biletul de călătorie). Depunerea dosarelor Dosarul...
Read More