Două cadre didactice a USM au fost desemnate în calitate de membri ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media

Două cadre didactice a USM au fost desemnate în calitate de membri ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media

Parlamentul Republicii Moldova a desemnat ieri, 25 noiembrie, membrii Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media din care fac parte două cadre didactice a  Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării (FJȘC) a Universității de Stat din Moldova și anume: Arcadie GHERASIM, lector și Irina MAȚENCO, lector. Arcadie GHERASIM are o bogată experiență didactică de 18 ani în cadrul FJȘC, fiind titularul mai multor cursuri la ciclurile Licență și Masterat, printre care: „Jurnalism economic”, „Conceperea și realizarea materialelor TV”, „Produsul televizat” ș.a. Irina MAȚENCO activează la FJȘC de 18 ani, fiind titulara cursurilor „Jurnalism economic” și „Jurnalism de investigație”. Totodată, Irina MAȚENCO deține calitatea de membru co-fondator al Clubului presei economice din Moldova, precum și activează de mai mulți ani ca redactor-șef adjunct al publicației Logos Press. Menționăm că mandatele noilor membri ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media sunt pe un termen de șase ani. Universitatea de Stat din Moldova se mândrește cu...
Read More
Studenții de la Filiera francofonă, Facultatea de Drept a USM, au avut o întâlnire cu Ambasadorul Franței în Republica Moldova

Studenții de la Filiera francofonă, Facultatea de Drept a USM, au avut o întâlnire cu Ambasadorul Franței în Republica Moldova

Studenții de la Filiera francofonă de la Facultatea de Drept a USM, au avut o întâlnire cu E.S., dl Graham Paul, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, prim-consilierul Marc Ivarra și atașatul lingvistic, Alexandre Chavanne. La întâlnire au mai participat Vladimir Grosu, doctor în drept, conferențiar universitar și Vitalina Bahneanu, conferențiar universitar, coordonatoare a Filierei francophone, Marie Schleifer, profesor invitat în cadrul proiectelor AUF.  Excelența Sa le-a povestit studenților care este rolul unei ambasade în menținerea relațiilor diplomatice dintre două state, cum este organizat procesul de muncă într-o misiune diplomatică și care sunt responsabilitățile Ambasadorului Franței în Republica Moldova.  Ambasadorul Graham Paul a menționat, în context, că Republica Franceză a fost una dintre primele țări care a recunoscut independența Republicii Moldova, fapt ce a determinat dezvoltarea unor relații strânse și durabile.  La rândul său, Vladimir Grosu a vorbit despre promovarea culturii și limbii franceze în contextul basarabean, contribuția semnificativă a Liceului teoretic român- francez „Gh. Asachi”, considerat inima Francofoniei la Chișinău, despre tradițiile claselor bilingve...
Read More
Senatul USM a decis conferirea titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS din România

Senatul USM a decis conferirea titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS din România

La şedinţa Senatului Universitatii de Stat din Moldova (USM), din data de 25 noiembrie, a fost luată decizia de conferire a titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului universitar Flavius Antoniu BAIAS, doctor în drept de la Universitatea din Bucureşti. Inițiativa de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA aparține Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Doctorul în științe, profesor universitar Sergiu BAIEŞ, de la Facultatea de Drept a fost onorat să prezinte tradiționalul Laudatio cu anumite repere din biografia Domnului profesor FLAVIUS ANTONIU BAIAS Personalitatea Domnului Flavius Antoniu BAIAS este cunoscută și în spațiul academic din România, Europa, Republica Moldova prin activitățile sale de colaborare, prin mutiplele monografii, prin contribuirea nemijlocită la constituirea bazei reformei juridice din România. Vasta Dlui activitate, de circa 40 de ani la Facultatea de Drept din București, una dintre cele mai bune din țară, demonstrează parcursul său de succes – a urcat treptele ierarhiei universitare cu rezultate remarcabile, impunându-se ca reprezentant de seamă al generației...
Read More
Senatul USM a decis organizarea procesului educațional în format mixt începând cu data de 29 noiembrie

Senatul USM a decis organizarea procesului educațional în format mixt începând cu data de 29 noiembrie

Studenții Universității de Stat din Moldova vor studia în formatul mixt. Conform prevederilor Hotărârii nr.62 a CNESP şi deciziilor ulterioare, care prevăd expres modul de funcţionare a instituţiilor din învăţământul superior în cazul codului portocaliu, Senatul USM a descis ca, începând cu data de 29 noiembrie 2021, procesul didactic să fie organizat în format mixt. Astfel, studenţii ciclului I, studii superioare de licenţă, zi, şi studenţii ciclului II, studii superioare de master se vor prezenta la orele practice în aulele universității, iar studenţii care îşi fac studiile cu frecvenţă redusă vor desfăşura toate activităţile didactice on-line. Menționăm că activitatea didactică se va desfăşura cu respectarea rigorilor impuse de necesitatea asigurării condiţiilor de securitate a persoanelor în perioada de pandemie: dezinfectarea spaţiilor conform graficului prestabilit; păstrarea distanţei; purtarea măştilor etc. Administrația USM îndeamnă toți studenții, profesorii și întreaga comunitate universitară să se vaccineze pentru a depăși pandemia virusului COVID- 19....
Read More
Dezvoltarea durabilă a Universitatii de Stat din Moldova: la şedinţa Senatului a fost aprobată Strategia de internaționalizare a USM

Dezvoltarea durabilă a Universitatii de Stat din Moldova: la şedinţa Senatului a fost aprobată Strategia de internaționalizare a USM

Joi, 25 noiembrie, s-a desfăsurat şedinţa Senatului Universitatii de Stat din Moldova (USM), în cadrul căreia a avut loc prezentarea, discutarea și aprobarea Strategiei de Internaționalizare a Universitatii de Stat din Moldova pentru perioada 2021-2026. Proiectul Strategiei de Internaționalizare a Universitatii de Stat din Moldova propus și prezentat de prorectorul USM, Aurelia HANGANU a fost elaborat de Secția Relații Internaționale. Vziunea privind internaționalizarea și principalele axe de dezvoltare a internaționalizării la USM, în perioada 2021-2026 este stabilită de Carta Universității, Strategia de dezvoltare a Universității de Stat din Moldova (USM) etc. Obiectivele fundamentale pe care USM și le-a asumat constau în producerea, promovarea și diseminarea cunoașterii, sprijinirea nemijlocită a dezvoltării umane și oferirea serviciilor comunității căreia îi aparține. Cooperarea internațională este un aspect important al activității Universității de Stat din Moldova, aceasta contribuind esențial la consolidarea calității și la eficientizarea cercetării și a procesului educațional, dar și la formarea unei comunității academice competitive într-o continuă dezvoltare instituțională. Intensificarea procesului de internaționalizare a...
Read More
Competențe și calificări – garanții ale dezvoltării durabile a USM

Competențe și calificări – garanții ale dezvoltării durabile a USM

În contextul valorificării competențelor și excelenței academice prin activitate didactică prodigioasă, precum și pentru realizări cu impact în domeniul de cercetare științifică, astăzi, 25 noiembrie, în cadrul ședinței Senatului Universității de Stat din Moldova au fost înmânate diplomele de confirmare de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea a titlurilor științifico-didactice a unor distinși profesori ai instituției. Diplomele au fost înmânate de președintele Senatului Igor ŞAROV, dr., conf. univ., următoarelor cadre didactice: Valentina LUNGU, care a obținut titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, precum și Irina GÎNCU și Mihaela BOTNARENCO, care au obținut titlul științifico-didactic de conferenţiar universitar. „Înalta măiestrie profesională, meritele deosebite la sporirea calității procesului educațional și de cercetare, devotamentul în promovarea valorilor general-umane și ale Universității de Stat din Moldova sunt câteva dintre calitățile și competențele pe care Domniile Voastre le dezvoltați la USM. Titlurile didactico-științifice confirmă implicarea plenară în promovarea educației de calitate prin cercetare și inovații” – a menționat rectorul USM, Igor ȘAROV. Alte subiecte...
Read More
Vizibilitatea USM în mass-media: training oferit de Dina Crudu, absolventa USM, director de știri la Jurnal TV

Vizibilitatea USM în mass-media: training oferit de Dina Crudu, absolventa USM, director de știri la Jurnal TV

Miercuri, 24 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova a avut loc trainingul „Comunicarea mediatică. Presa și mediul academic”, oferit de Dina Crudu, director de știri la Jurnal TV. La training au fost prezenți comunicatorii desemnați de la facultățile și departamentele USM și reprezentanții Serviciului Comunicare, Relații cu publicul și Ghidare în carieră. Trainingul de formare continuă a confirmat că comunicarea instituției cu mass-media deține o miză foarte importantă în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă a universității. Astfel, în prezentarea sa Dina Crudu, care are experiență vastă, în special la TV, a vorbit despre procesul de lucru asupra știrilor, subiectele de interes pentru telespectatori. Totodată, Dina Crudu a oferit recomandări pentru scrierea, publicarea și difuzarea textelor (comunicate, interviuri, etc.) în mass-media în vederea promovării și vizibilității universității în spațiul public, necesare pentru comunicatori și serviciul comunicare în vederea creșterii competențelor. Trainingul a fost benefic mediului universitar USM-ist în vederea perfecționării relațiilor publice, care susțin oferta educațională și de cercetare a USM-ului. Totodată, abordarea...
Read More
Profesorii USM într-o nouă mobilitate academică internațională la Universitatea din Leipzig, Germania

Profesorii USM într-o nouă mobilitate academică internațională la Universitatea din Leipzig, Germania

În perioada 08-14 noiembrie 2021, Iraida CONDREA, dr. hab. în filologie, prof. univ., al Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova a beneficiat de o mobilitate academică internațională la Universitatea din Leipzig, Germania, în cadrul proiectului Erasmus + (Acțiunea-Cheie 107). În calitate de profesor bursier la Institutul de Romanistică al Universității din Lepzig, Iraida CONDREA a susținut două prelegeri pentru studenții și profesorii de la Departamentul de limbă franceză și română. Tematica a fost coordonată cu Sabine KRAUSE, dr. în filologie, conducătoarea Departamentului, și a vizat o serie de probleme de sociolingvistică, legate de funcționarea limbii române în Republica Moldova și anume: formele de manipulare a publicului prin transgresarea normelor limbii române literare (în discursul politic public din Republica Moldova) și incertitudinile legate de situația sociolingvistică actuală în Republica Moldova. Problemele expuse au trezit interesul colegilor din Leipzig, cu care a avut loc un interesant și fructuos schimb de opinii. Menționăm că în cadrul aceluiași proiect, în perioada 22-28 noiembrie, prodecanul Facultății...
Read More
USM și CASA PROFESORULUI contribuie la formarea viitorilor specialiști din domeniul educațional

USM și CASA PROFESORULUI contribuie la formarea viitorilor specialiști din domeniul educațional

Studenții Facultății de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova ghidați de dr. hab., prof. univ., Viorica GORAȘ-POSTICĂ și drd. Daniela STATE, au efectuat ieri, 24 noiembrie, o vizită de studiu la CASA PROFESORULUI. Acțiunea s-a realizat în baza Acordului de parteneriat dintre Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Obștească „Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova” (AGIRoMD). În cadrul vizitei de studiu, studenții de la specialitatea Pedagogia în învăţământul primar şi limba engleză au discutat cu dr., prof. univ., Mariana MARIN, președinta AGIRoMD despre: sporirea motivației studenților pentru cariera în domeniul educațional; diversificarea modalităților de formare profesională inițială; calitatea formării viitorilor specialiști din domeniul educațional; dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice din învăţământul general; eficiența, calității și prestigiului sistemului educațional. În continuare, studenții au analizat diverse resurse necesare pentru organizarea activităților de învățare, cât și pentru crearea unui mediu educațional motivant. Menționăm că, CASA PROFESORULUI reprezintă un centru de: inovație şi...
Read More
Facultatea de Biologie și Pedologie a contribuit la înverzirea Bazei de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț

Facultatea de Biologie și Pedologie a contribuit la înverzirea Bazei de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț

Tradițional, colectivul profesoral și studențesc al Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova (USM) se implică activ în acțiuni de înverzire a plaiului. La 13 noiembrie 2021, studenți și profesori au participat la Ziua națională de înverzire a plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în cadrul unor întreprinderi și ocoale silvice. În zilele de 19 și 20 noiembrie 2021, un grup de 20 de studenți și masteranzi de la specialitățile „Silvicultură și grădini publice” și „Design de landșaft și spații verzi”, împreună cu patru profesori, au plantat 320 de puieți de tei pe teritoriul  Bazei de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț. Activitățile au fost coordonate de decanul facultății dr., conf. univ. Vitalie Sochircă, conceptul urmărind îmbinarea acțiunii practice cu instruiri în domeniu oferite în condiții de teren de către dr. hab. conf. univ. Mihail Mârza, dr., lector univ. Gheorghe Florență, lector univ. Vladislav Grati. Un adevărat master class a fost oferit de către masteranzii mai...
Read More