Universitatea de Stat din Moldova

Performanța ta începe aici!

Anunțuri și Comunicate

235 de absolvenți ai Facultății Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială au primit diplomele de Licență și Master

O nouă generație de absolvenți, Promoția 2022, ai Facultății Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Sociologie ...

VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA TEHNOLOGICĂ DIN LAPPEENRANTA, FINLANDA

În perioada 13-17 iunie 2022, echipele de proiect din țările partenere (Republica Moldova, Armenia, Georgia) ...

Instruirea formatorilor în vederea creșterii calității pregătirii profesionale a viitorilor juriști

Ca rezultat al evaluărilor cu referire la necesitățile mediului profesional și a consultărilor cu angajatorii ...

Anunţ privind susţinerea publică a tezei de doctorat

Anunţ privind susţinerea publică a tezei de doctorat în științe chimice cu titlul: „Legități de transformare ...

Studenta USM Edelmira Buga – câștigătoare a bursei Federației Valonia- Bruxelles

Studenta Edelmira BUGA de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, Departamentul ...
Performanța ta începe aici!

Top USM-iști

Autoguvernarea Studenţilor USM

Campus USM

Istoric

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este prima instituție de învățământ superior cu statut de universitate înființată în Republica Moldova. Fondată la 1 octombrie 1946, cu denumirea inițială de Universitatea de Stat din Chișinău, de-a lungul timpului și-a format o reputație impecabilă la nivel național și internațional. Crearea ei a constituit un pilon de bază pentru dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din țară. Inițial, au fost deschise 5 facultăți: Istorie și Filologie, Fizică și Matematică, Biologie, Chimie, Geologie și Pedologie. În primul an (1946-1947), la cele 12 catedre au fost înmatriculați 320 de studenți, procesul educațional fiind ghidat de 35 de cadre didactice. În 1958, la USM a fost inaugurată secția învățământ cu frecvență redusă, care, la unele facultăți, continuă până în prezent. O oportunitate pentru pregătirea tinerilor specialiști a reprezentat, mai mulți ani la rând (1958-1981), secția serală.

USM devine lider

În scurt timp, USM devine lider recunoscut al sistemului național de învățământ superior din țară, răspunzând la cerințele societății prin diversificarea programelor oferite și instituirea noilor subdiviziuni, catedre și facultăți, inclusiv: Facultatea de Economie (1953, 2002), Facultatea de Drept (1959), Facultatea de Inginerie și Tehnologie (1959), Facultatea de Limbi Străine (1964), Facultatea de Formare pentru Studenții Străini (1967), Școala de Jurnalism (1980), Facultatea de Filosofie și Psihologie (1994), Facultatea de Științe Politice (1995), Centrul de Calcul (1973). Între anii 1946-1988, USM a fost parte componentă a sistemului universitar sovietic, gestionarea ei fiind dirijată de Moscova, capitala ex-URSS. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, au fost introduse schimbări esențiale în sistemul național de învățământ. Perioada 1988-1996, pentru universitate, se caracterizează prin perfecționarea formelor tradiționale de predare-învățare și aplicarea noilor tehnologii. La 19 ianuarie 1990, instituția primește denumirea ei actuală – Universitatea de Stat din Moldova.

Statistici

275

Webometrics

85000

Vizitatori

100

Postări lunar

100000

Absolvenți
Contactează-ne!

    Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved