Anexa 3.4.1. Program al activitatilor de tutorat

Anexa 3.4.2. Ghid metodologic CGCRPM

Anexa 3.4.3. Strategia de promovare a programelor de studii

Anexa 3.4.4. Strategia-USM 2021-2026

Anexa 3.4.5. Plan strategic_CGRPM_2019_2024

Anexa 3.4.6. Admitere_programul Drept

Anexa 3.4.7. Extras CQ Strategia LI

Anexa 3.4.8. Plan-cadru-pentru-s-s-ciclul-I-ciclul-II-şi-integrate_2020

Anexa 3.4.9. Orar consultații individuale

Anexa 3.4.10. Planuri de învățământ

Anexa 3.4.11. Regulament_institutional_privind_Registrul_electronic_al_reusitei_academice

Anexa 3.4.12. Regulament de organizare si functionare a Consiliului_pentru_probleme_studentesti

Anexa 3.4.13. Legea privind incluziunea socială a pers_cu dizabilități

Anexa 3.4.14. Metodologie_de_org_activ_didactice format mixt 2020

Anexa 3.4.15. Regulament-organizarea-invatamantului-la-distanta-in-cadrul-USM 25.10.2022

Anexa 3.4.16. Hotărârea Guvernului nr. 125 din 15 februarie 2001

Anexa 3.4.17. Regulament admitere 2021

Anexa 3.4.18. Regulamentul-cadru_de_admitere_2022

Anexa 3.4.19 Ordin_MECC_ Repartizarea_locurilor_bugetare

Anexa 3.4.20. Metodologie-de-admitere-Licenta_USM

Anexa 3.4.21 Plan-admitere-2022-ciclul-II

Anexa 3.4.22. Statutul Centrului medical al USM

Anexa 3.4.23. Evidența studenților orfani_aflați sub tutelă și a studenților cu dizabilități

Anexa 3.4.24. Cuantumul bursei 2022

Anexa 3.4.25. Ordin de acordare a bursei 50-st din 04.03.2022

Anexa 3.4.26. Ordin de acordare a bursei 299-st din 11.10.2022

Anexa 3.4.27. Pondere Bursă Drept

Anexa 3.4.28. Hotararea cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studentilor si elevilor

Anexa 3.4.29. Regulament Consiliul_pentru_probleme_studentesti

Anexa 3.4.30. Regulament cadru privind functionarea caminelor din sub_IÎ de stat

Anexa 3.4.31. Regulamentul-cadru_autoguvernanta_studenteasca

Anexa 3.4.32. Regulamentul_privind_functionarea_caminelor

Anexa 3.4.33. Evaluare invatamant on-line si cursuri pe MOODLE

Anexa 3.4.34. Chestionar_opinii stud

Anexa 4. Chestionar evaluarea cursurilor pp zi

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved