Carta Universităţii de Stat din Moldova

Certificat de înregistrare

Codul de Etica si Integritate Academica al USM

Organigrama USM

Ordinul Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică al Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul Senatului Universităţii de Stat din Molodva

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Electorale a Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul privind modul de alegere a Rectorului Universităţii de Stat din Moldova

Regulamentul Facultatii Universității de Stat din Moldova

Regulamentul Departamentului Academic USM

Strategia de promovare a programelor de studii

Componența Comisiei Electorale a USM pentru perioada anilor 2020-2025

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru probleme studenţeşti

Regulamentul privind functionarea caminelor USM

Regulament  privind organizarea și funcționarea Serviciului Imagine și Relații Publice (SIRP) 

Regulament instituțional privind metodologia de instituire și utilizare a fondului facultăților Universității de Stat din Moldova

Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a bunurilor instituției publice Universitatea de Stat din Moldova

REGULAMENTUL privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate şi a perioadelor de studii efectuate în străinătate

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA JOCURILOR SPORTIVE UNIVERSITARE “MENS SANA IN CORPORE SANO” A CADRELOR DIDACTICE ŞI COLABORATORILOR DIN CADRUL USM

ORDIN №163 Cu privire la măsurile de organizare a activităţii Universităţii de Stat din Moldova pentru anul de învăţământ 2021-2022, în condiţii de siguranţă epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Universităţii de Stat din Moldova (2021-2026)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Universităţii de Stat din Moldova Plan de acțiuni pentru anul 2022

Plan de acțiuni 2023

Metodologia de organizare, desfăşurare şi monitorizare a activităţilor didactice în contextul epidemiologic al COVID-19

Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în cadrul USM

Ordin 216 din 04.10.2021

Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflata în administrarea/gestiunea Instituției Publice Universitatea de Stat din Molodva

Dispozitie nr.262 din 07.12.2021 „Organizarea sesiunii ordinare in cadrul USM”( anul de studii 2021-2022 )

Rezultatele concursului pentru posturi didactice şi ştiinţifico-didactice

Regulament activitate grup de lucru achiziții publice

Regulament cu privire la modul de determinare si comercializare a bunurilor neutilizate

Strategia de Asigurare a Calității USM (RO)

Strategia de Asigurare a Calității USM (EN)

Ghid Achizitii Publice în cadrul USM 2022

REGULAMENT INSTITUȚIONAL PRIVIND MODUL DE STABILIRE A SPORULUI DE PERFORMANȚĂ USM

Codul de etică și integritate academică al Universității de Stat din Moldova

Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului pentru probleme studenţeşti

Regulament privind funcţionarea căminelor din subordinea Universităţii de Stat din Moldova

Regulament  privind organizarea și funcționarea Serviciului Imagine și Relații Publice (SIRP) 

Ordin № 164 «Cu privire la taxele de studii» din 19.07.2022

Metodologie de admitere USM ciclul I LIcenta

Metodologie de admitere USM ciclul II Master

Strategia USM privind resursele umane

REGULAMENT intern USM

REGULAMENT cu privire la achizitiile de valoare mica 2023

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ pentru anii 2021-2025 (nivel de unitate)

Declaraţia de răspundere managerială 2023

DECIZIA din 28 decembrie 2023

Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a produselor stiintifice elaborate n cadrul Universittii de Stat din Moldova

Regulamentul privind editarea si difuzarea revistel stintific studia universitatis moldaviae a Universitatii de Stat din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved