Facultatea de Istorie şi Filosofie

CONTACT Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău

Tel:   +373 22 577592

Web: 

istorie.usm.md;

arheo.usm.md

http://www.antropologia.webs.md/

E-mail:

PREZENTARE

    Facultatea de Istorie şi Filosofie este una din facultăţile fondatoare ale Universităţii de Stat din Moldova.  Ea şi-a început activitatea la 1 octombrie 1946. La momentul actual Facultatea îşi desfăşoară activitatea didactico-formativă şi cea ştiinţifică în asigurarea şi promovarea unor cunoştinţe temeinice şi necesare unui tânăr specialist. Pe parcursul anilor facultatea a trecut printr-un şir de transformări. Astfel în varianta iniţială avea titlul de Istorie şi Filologie. Apoi 1962 este reorganizată în Facultatea de Istorie şi Drept şi în scurt timp revine la titlul de Facultate de Istorie. Pe parcursul anilor facultatea s-a extins considerabil, unele catedre au devenit autonome, stând la baza înfiinţării a noi facultăţi (Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială).Corpul profesoral este constituit din 42 cadre didactice şi ştiinţifice, inclusiv:12 doctori habilitaţi, 21 doctori în ştiinţe.Buna desfăşurare a procesului de instruire este asigurată de profesori cu o bogată experienţă didactico-ştiinţifică în domeniu, dar şi de tineri specialişti, care s-au afirmat deja temeinic în domeniul educaţional şi de cercetare.

     Misiunea Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova este una plurivalentă:

  1. Dimensiunea Formativă – Pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie care ar contribui la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane. Oferta academică este elaborată în conformitate cu standardele didactice şi de cercetare promovate în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Curriculele disciplinare sunt create cu scopul de a dezvolta cunoştinţele şi competenţele necesare unui tânăr specialist. Finalitatea studiilor presupune posibilitatea de încadrare cu succes în câmpul muncii;
  2. Dimensiunea Ştiinţifică – valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii precum şi implicarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea ştiinţifică prin organizarea manifestărilor ştiinţifice (seminare, conferinţe, proiecte);
  3. Dimensiunea Culturală – promovarea valorilor general-umane şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii academice.

DECAN: Dr., conf.univ. Ion GUMENÂI

PRODECANI:  Dr., conf. univ. Dumitru DODU ……………….

SECRETARIAT: metodist Eugenia RĂILEANU

DEPARTAMENTE:

  • Departament Istoria Românilor, Istoria Universală, Arheologie şi Istorie Antică
  • Departament Filosofie şi Antropologie

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
  • Antropologia aplicată (MC) –  2016 2017
  • Filosofii contemporane (MC) – 2016 2017
  • Istoria şi cultura religiilor (MP) –  2016 2017
  • Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare,securitate naţională şi relaţii internaţionale) (MP) –  2016 2017

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)