Consiliul de Administrație a USM a aprobat în ședința de astăzi, 21 iunie, Metodologia desfășurării Concursului de admitere, la studii superioare de licență (ciclul I) și Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de master, (ciclul II), în anul 2022.

Conform Regulamentului Cadru privind organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova la studii superioare de licenţă, aprobat prin ordinul nr. 459 din 31.05.2022 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, Concursul de admitere,la studii superioare de licență (ciclul I),se va desfăşura în două sesiuni – sesiunea de bază şi o sesiune suplimentară.

Sesiunea de bază se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează:

 • Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022.

Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 9 august – 20 august 2022 după cum urmează:

 • Depunerea dosarului de concurs – 9 august – 15 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 16 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 17 august – 19 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2022.

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională din cadrul USM, dar pot fi înmatriculați la un singur program de studii, din cele pentru care au optat.

La concursul de admitere la studii superioare de licență pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii profesionale sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică, cât și prin depunerea electronică a dosarului de participare eadmitere.usm.md.

Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul vă expedia copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului), cu prezentarea originalului acestuia în perioada stabilită pentru depunerea în original a actelor de studii.Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Tot astăzi, membrii Consiliului de Administrație a aprobat și Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de master, ciclul II, în anul 2022.

Astfel, Concursul de admitere la master se va desfăşura în două sesiuni – sesiune de bază şi sesiunea suplimentară.

Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează:

 • Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022.

Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 9 august – 20 august 2022 după cum urmează:

 • Depunerea dosarului de concurs – 9 august – 15 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 16 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 17 august – 19 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2022.

Şefii de promoţie, laureaţi ai Galei performanţelor, vor beneficia de loc bugetar la programul de master din domeniul de formare profesională respectiv.

Înmatricularea la studii superioare de masterat, cu finanţare bugetară, se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.  Candidatul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse on-line. În cazul introducerii unor date eronate ce vor influenţa rezultatele concursului, candidatul va pierde locul bugetar.

Mai multe informații despre criteriile înscrierii candidaților la concursurile de admitere, pot fi acesate pe site-urile www.usm.md și www.eadmitere.usm.md

Published marţi, 21 iunie 2022

Anunțuri și Comunicate

Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. la Facultatea de Drept a Universității din București – Doctor Honoris Causa a USM

Senatul USM i-a acordat astăzi, 24 iunie, titlul Doctor Honoris Causa unei personalităţi de marcă apropiate Republicii Moldova, prof. univ. la Facultatea de Drept a Universității ...

O nouă generație de absolvenți ai Facultății de Biologie și Pedologie sunt pregătiți să devină specialiști calificați pentru piața muncii

Eveniment plin de încărcătură emoțională pentru cei 86 de proaspeți absolvenți ai Facultății de Biologie și Pedologie (FBP), cărora astăzi, 24 iunie, le-au fost înmânate diplomele ...

La USM a fost lansată cartea in memoriam Eduard Ababei „Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății”

La USM a fost lansată cartea in memoriam Eduard Ababei „Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății”, publicată în baza tezei de doctorat. Evenimentul a fost ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved