La USM a fost lansată cartea in memoriam Eduard Ababei „Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății”, publicată în baza tezei de doctorat. Evenimentul a fost organizat de A.O. „Clinica Juridică”.

Esența studiului monografic îl constituie cercetarea mecanismului procesual-penal prin care este asigurată ocrotirea proprietății, ocazie cu care au fost relevate aspecte care vizează desfășurarea unor procedee probatorii prin care este adusă atingere dreptului de proprietate (ridicarea de obiecte și documente); luarea măsurilor de constrângere procesual-penală (sechestrul asigurator, cauțiunea) și instituția acțiunii civile în procesul penal.

Pârghiile procesuale prin care este asigurată inviolabilitatea proprietății au fost recunoscute în calitate de elemente fundamentale ale realizării obiectivelor procesului penal, autorul venind cu concluzii pertinente și propuneri de lege ferenda în vederea perfecționării și ajustării cadrului de reglementare în domeniu al Republicii Moldova la standartele internaționale și cerințele bunelor practici judiciare.

În cadrul evenimentului au răscolit amintiri legate de personalitatea lui Eduard Ababei, Violeta COJOCARU, dr.hab., prof.univ., prorector USM; Mariana GRAMA, dr., conf.univ., membru al Consiliului Superior al Magistraturii; Ion CHIRTOACĂ, Președinte interimar al Asociației Judecătorilor din RM; Ecaterina POPA, Directoare interimară al Institutului Național al Justiției; Ion TALPĂ, Președintele Curții de Apel Bălți; Virgiliu RUSU, avocat; Gheorghe RENIȚĂ, dr.,lect.univ., tutore Clinica Juridică USM; Tatiana VIZDOAGĂ, doctor în dr., conf, univ., Director A.O. Clinica Juridică, conducător științific al tezei de doctorat elaborată de către dl Eduard ABABEI.

Colegii și prietenii Domniei Sale și l-au amintit în calitate de Judecător al Curții Constituționale; avocat, membru al Uniunii Avocaților; membru al Comisiei privind licențierea activităților de notar de pe lângă Ministerul Justiției; formator la Institutul Național al Justiției, Președinte al Consiliului Institutului Național al Justiției; membru al Consiliului executiv al Asociației Judecătorilor; vicepreședinte, președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ la Curtea de Apel Bălți; judecător la Judecătoria Drochia; lector universitar, Departamentul Drept Procedural, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, lector universitar facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți. Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Codului Administrativ. Membru al grupului de lucru pentru stabilirea gradului de complexitate a dosarelor. Coautor al manualului judecătorului pentru cauze penale.

În cadrul evenimentului au fost premiați laureații Concursului de eseuri in memoriam Eduard Ababei cu genericul „Acțiunea civilă în procesul penal”. Familia Ababei și Asociația Judecătorilor din Republica Moldova au oferit fiecăruia dintre cei 13 cliniciști laureați, premii în valoare de 1 000 lei fiecăruia.

S-au învrednicit de acest premiu: Daniel PÎRLIȚANU; Corina PELEAVSCHI; Zinaida DARII; Patricia VALAH; Vlad GURULEA; Vladislav TACHI; Nicoleta BUDURIN; Iustin PRUNICI; Cătălin AVXENTIEV; Laurenția GOREACII; Nicoleta RUSU; Cristin CAPRIAN și Capitolina TURCULEȚ.

Published vineri, 24 iunie 2022

Anunțuri și Comunicate

Universitatea de Stat din Moldova dă startSesiunii suplimentare a Concursului de Admitere 2022. Grăbește-te să prinzi un loc la buget

Nu ratați o ultimă șansă de a prinde un loc la buget! Universitatea de Stat din Moldova dă start Sesiunii suplimentare a Concursului de Admitere 2022. ...

Rezultatele finale ale Turului I, ale Concursului de Admitere 2022

După trei zile de foc, în care candidații la admitere care au obținut un loc la buget, contract sau o bursă de motivare au depus actele ...

Școala de vară internațională „Profesori inovatori” a fost inaugurată la Universitatea de Stat din Moldova

În perioada 5-10 august, Asociația Generală a Învățătorilor din Republica Moldova (AGIRoMd) în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova organizează Școala de vară internațională „Profesori ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved