Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept „Cadrul juridic actual al vânzării la distanță”

 

Pretendent: Calmîc Vlada

Conducător ştiinţific: Chibac Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat D 30. 553.01  din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Cadrul juridic actual al vânzării la distanță

Specialitatea: 553.01 – Drept civil

Data: 09.07.2020

Ora: 10:00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău,  str. M.Kogălniceanu 67, bloc II, sala 119.

Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

 1. Calmîc, V. Rezoluțiunea contractului de vânzare la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei știinţifice naționale cu participare internațională «Statul și dreptul între tradiție și modernitate», 28 martie 2019, Chişinău, pp. 332-341.
 2. Calmîc, V. Formele exercitării vânzărilor la distanță. În: Studia UniversitatisMoldaviae, 2018, nr. 8 (118), pp. 134-141. ISSN 1814-3199.
 3. Calmîc, V. Forma contractului de vânzarea la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare” Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 8-9 noiembrie 2018. pp. 159-162. ISBN 978-9975-142-50-2.
 4. 4. Calmîc, V. Право на информацию – фундаментальное и неотъемлемое право покупателя в рамках дистанционной торговли. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Internaționale „Актуальные научные исследования в современном мире”, Переяслав-Хмельницкий, Украина, aprilie 2018. pp. 111-115. ISSN 2524-0986.
 5. Calmîc, V. Revocarea contractului de vânzare la distanță. În: Legea și Viața, 2018, nr. 9 (321), pp. 22-27. ISSN 1810-309X.
 6. Calmîc, V. Obiectul contractului de vânzare la distanță. În: Legea și Viața, 2018, nr. 7(319), pp. 18-23. ISSN 1810-309X.
 7. 7. Calmîc, V. Коммерсант-участник правоотношений по дистанционной купли-продажи в Республике Молдова. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Internaționale „Актуальные научные исследования в современном мире”, Переяслав-Хмельницкий, Украина, aprilie 2017. pp. 51-5 ISSN 2524-0986.
 8. Calmîc, V. Identificarea cumpărătorului în contractele de vânzare la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare” Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 9-10 noiembrie 2017. pp. 111-114. ISBN 978-9975-71-812-7.
 9. Calmîc, V. Contractul de vânzare-cumpărare la distanță: definiții. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2016, nr. 2 (29), pp.128-133. ISSN 1814-3199.
 10. Calmîc, V. Corelația dintre contractul de vânzarea-cumpărare și contractul de vânzarea-cumpărare la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare” Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 28-29 septembrie 2016, pp. 7-11. ISBN 978-9975-71-816-5.
 11. Calmîc, V. Reglementarea juridică și importanța practică a contractului de vînzare-cumpărare la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei internațională„ Rolul științei și educației în implementarea acorduluinde asociere la Uniunea Europeană”. Chișinău, 5 februarie 2015, pp. 534-538.

            

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Universității de Stat și site-ul ANACEC (www.cnaa.md)

Avizele/comentariile la lucrarea înaintată spre susținere, pot fi remise la adresa secretarului Consiliului Științific Specializat cebotarivalentina63@gmail.com

                                                    

Link-ul către ședință (ședința va avea loc prin intermediul platformei Zoom):

https://us02web.zoom.us/j/5158497341?pwd=VndhaWpORytmMkU0dmgxd3VkVlJLUT09

ID-conferinței: 515 849 7341

Parola: 4me99W