Conform Planului e-cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din serviciul public în semestrul II al anului 2022, în cadrul Institutului se desfășoară, în perioada 21 – 25 noiembrie, două e-cursuri: Femeile, pacea și securitatea; Hărțuirea sexuală la locul de muncă, cu o durată de 24 ore academice fiecare, elaborate în cadrul proiectului „Autoritățile publice – promotoare ale egalității de gen”. Cursurile sunt plasate pe Repozitoriul instituțional al Institutului.

De asemenea, în perioada 21 – 30 noiembrie 2022, are loc și cel de-al treilea e-curs – Dezvoltare regională, cu o durată de 40 ore academice, realizat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

E-cursurile sunt destinate personalului din cadrul autorităților publice centrale și locale și sunt plasate pe Platforma de instruire la distanță LearnIn.

Scopul e-cursurilor constă în consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor / comportamentelor indispensabile pentru prestarea serviciilor publice de calitate cetățenilor conform necesităților în domeniile de interes.

De asemenea, în perioada 21 – 22 noiembrie 2022, în cadrul Institutului de Administrație Publică s-a desfășurat un alt curs de instruire, cu tematica ,,Sistemul de control intern managerial în sectorul public”.

Beneficiarii au fost funcționari publici de conducere din cadrul autorităților administrației publice locale, care, pe parcursul a două zile, și-au consolidat cunoștințele, dezvoltat abilitățile și modelat atitudinile/comportamentele necesare pentru efectuarea calitativă și eficientă a controlului intern managerial public în cadrul autorităților publice, respectând cadrul normativ național.

Pe parcursul celor 16 ore de instruire participanții au abordat subiecte ce ţin de conceptul de control financiar public intern, Standardele naționale de control intern în sectorul public, managementul performanțelor și al riscurilor, procesele organizaționale și activitățile de control, instrumentele controlului intern managerial, responsabilitățile managerului.

Published joi, 24 noiembrie 2022

Anunțuri și Comunicate

NOI FORMATORI/FORMATOARE INSTRUIȚI/TE ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

Pe parcursul a cinci zile, în cadrul Institutului de Administrație Publică, se desfășoară cursul de formare a formatorilor în domeniul egalității de gen, organizat în cadrul ...

Formare în cadrul proiectului „Centrul de Angajabilitate Francofon al USM” !

Vrei să deprinzi, într-un timp scurt, comportamente responsabile în ceea ce priveşte gestionarea resurselor financiare proprii ? Centrul de Angajabilitate Francofon al USM te invită să ...

Doneaza sânge – salveaza o viața!

Dragi profesori și studenți, va încurajăm să donați sânge in cadrul campaniei, organizata de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din Republica Moldova. Donatorii se pot ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved