Adrian Crainic este studentul de la Facultatea de Drept a USM, anul IV, Ciclul I, Licență, precum și al Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, specialitatea „Administrație Publică”, frecvență redusă, anul III de studii, care a câștigat Bursa de Merit 2022-2023. Inteligența și interesul sporit pentru cunoaștere au favorizat obținerea multiplelor premii, burse și oportunități de afirmare – „Bursa de excelență de gradul III” a USM, în baza rezultatelor obținute la olimpiadele republicane, Programe de motivare, participări la diverse conferințe, seminare etc. La Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, în cadrul panelului Drept Procesual Civil, a fost apreciat cu prima distincție.

Olesea Moiseev: Adrian, sunteți unul dintre norocoșii care ați obținut Bursa de Merit pentru anul academic 2022-2023. Ce înseamnă pentru Dvs. Bursa Guvernului în anul terminal?

Adrian Crainic: Un anumit aranjament de circumstanțe, m-au determinat să perfectez dosarul pentru a aplica la Bursa Guvernului, în condițiile în care planurile făcute pentru vară au fost date peste cap. În timpul liber, astfel dobândit, am analizat mai multe acte normative, ajungând în cele din urmă la o concluzie pozitivă în ce privește eligibilitatea mea pentru această categorie de burse, fiind deja beneficiar al  „Bursei de Excelență” a USM pentru anii de licență.

Pentru mine această bursă reprezintă o încununare a efortului titanic depus în anii de studenție, și o înaltă apreciere ce îmi dă o mai mare încredere în propriile forțe și mă inspiră să tind spre mai mult, spre noi performanțe, spre noi orizonturi.

O.M.: Studiați la două specialități – „Drept” și „Administrație publică”, la USM. Cum reușiți să excelați în domeniile alese?

A.C.: În anii de gimnaziu/liceu eram pasionat de disciplina Istoria Românilor și Universală. Anume aici, cercetând și aprofundându-mă în așa concepte și noțiuni ca : „stat” , „societate”, „sistem de drept” , „orânduire socio-economică”  etc., și conștientizându-le sub aspect istoric, am fost permanent animat de ideea de a le conștientiza și sub aspectul dimensiunilor și abordărilor juridice. Anume dreptul și reprezintă condiția inerentă și premisa de configurare și funcționare a formei superioare de organizare a societății umane (statul). Pentru a putea propune anumite căi de dezvoltare a societății, care într-un final ar putea produce mult așteptata „schimbare a lucrurilor în spre bine” este necesar de conștientizat în detaliu configurația autentică a relațiilor sociale ce ne înconjoară și în special a conjuncturii forței motrice care guvernează asupra acestora și care se adaptează acestora, adică dreptul. Corespunzător, în linii generale, un motiv de bază ce m-a determinat să fac studiile la specialitatea respectivă, anume acesta a fost.

O.M.: Care au fost punctele forte ale dosarului Dvs?

A.C.: Consider că punctele forte ale dosarului meu au fost multiplele certificate care atestă participarea mea în cadrul diverselor conferințe, premiile și aprecierile deja deținute, probabil chiar și faptul că urmez studiile la două facultăți simultan.

O.M.: Cât de accesibilă, în opinia Dvs, este Bursa Guvernului pentru studenţi?

A.C.: Bursa Guvernului este accesibilă pentru toți studenții care întrunesc criteriile de bază pentru a fi admiși la concursul pentru obținerea acestei categorii de burse. Corespunzător, studenții care urmează primul an de studii, trebuie să-și proritizeze din timp aspirația de a obține respectiva bursă. Gradul de accesibilitate a unei categorii de burse de merit este direct proporțional cu momentul în care studentul s-a informat în legătură cu aceasta și a decis să aplice. Desigur, nu e o regulă absolută, dar totuși, cred că ceea ce e planificat, e mai cert și sigur de a fi atins sau obținut.

O.M.: După absolvirea studiilor de licență, ce planuri aveți pentru viitor?

A.C.: După absolvirea studiilor de licență la Drept, năzuiesc să mă angajez și să activez în domeniul în cauză. Iar, ulterior, cu timpul, în măsura în care nivelul personal de cunoaștere și de pregătire profesională în domeniul dreptului va fi mai înalt, aș aspira spre o activitate în domeniu, în regim autonom.

O.M.:  Care este mesajul Dvs pentru studenții din țara noastră?

A.C.: Pentru toți studenții din Republica Moldova am următorul mesaj: „Învățați, învățați și iarăși învățați”, pentru că în afară de oportunitatea de a obține una dintre bursele de merit acordate de stat, prin acest exercițiu de obișnuință veți obține ceva mai mult, cred eu că, veți obține calitatea de oameni de mare valoare profesională și înalte virtuți morale, care la rândul lor, v-or putea făuri în viitor o societate consolidată, integră și puternică.

Olesea Moiseev: Orice student care tinde să deprindă o prefesie și dorește să obțină niște finalități trebuie să conștientizeze că doar prin muncă asiduă, perseverență și abnegație poți ajunge la excelență. Vă mulțumim pentru colaborare și vă urăm succes!

Published luni, 28 noiembrie 2022

Anunțuri și Comunicate

Rectorul USM s-a întâlnit cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor ȘAROV a avut astăzi, 27 ianuarie, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, E.S. ...

La USM continuă seminarele de formare a competențelor de implementare a standardelor de calificare, elaborate cu susținerea partenerilor de dezvoltare

Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, continuă seria Seminarelor de instruire – „Implementarea Standardului de Calificare”. Ca urmare a realizărilor ...

Noi perspective de cooperare în cadrul proiectului VitroHub – discutate de către reprezentanții USM și Euroalun SRL

Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov a avut o întrevedere cu reprezentanții Euroalun SRL, pentru a discuta despre extinderea colaborării în cadrul proiectului VitroHub. ...

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved