La data de 19 noiembrie 2020, în format on-line, s-a desfășurat reuniunea studenților-doctoranzi, înmatriculați în anul 2020 la studii superioare de doctorat, ciclul III, la Universitatea de Stat din Moldova. La eveniment au participat studenții-doctoranzi, colaboratorii Secției doctorat, reprezentanți ai școlilor doctorale, precum și conducători de doctorat.

În cadrul evenimentului, doamna prorector pentru activitate didactică Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., a adresat un mesaj de salut și de felicitare pentru studenții-doctoranzi, urându-le un parcurs academic încununat cu succese și realizări în cercetările doctorale.

Sesiunea de informare a fost deschisă de dl. Constantin Marin, dr. hab., prof. univ., Președintele Consiliului Științific, care a oferit studenților-doctoranzi detalii despre calendarul academic, modalitățile de desfășurare a orelor, planuri de învățământ, drepturile și responsabilitățile doctoranzilor etc. Studenții doctoranzi au adresat numeroase întrebări despre modul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat.

În anul academic 2020-2021 în cadrul celor 11 Școli doctorale ale Universității de Stat din Moldova și 8 din cadrul Consorțiilor Naționale au fost înmatriculați 117 studenți-doctoranzi: 97 cu finanțate bugetară și 20 în bază de taxă.