Luni, 31 mai 2021, la ora 14.00, Universitatea de Stat din Moldova invită la  prelegerea publică online: „Modelul oportunităților pierdute – o nouă abordare a monitorizării, analizei și prognozării statisticilor guvernamentale privind epidemia de coronavirus”, organizată cu suportul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică  a USM.

Această inițiativă reprezintă rezultatul conlucrării în cadrul unui proiect de cercetare științifică la scară largă a patru savanți consacrați:

Gheorghe DUCA, academician, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, președintele AȘM în perioada 2004-2018, Director al Centrului de Chimie fizică și anorganică la Institutul de Chimie, titularul disciplinei Chimie ecologică la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM. Pe parcursul carierei sale, academicianul a dezvoltat și elaborat cursurile de chimie fizică, chimie tehnologică, chimie ecologică și chimia mediului, metode fizice de cercetare, procese și aparate, evaluarea riscului chimic, cinetica și termodinamica sistemelor ecologice. Paralel, a ținut prelegeri la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Moldova), Universitățile din Roma și Turin (Italia), Texas și California (SUA), Zurich (Elveția), Praga (Cehia), Iași, Timișoara, Cluj, București și Oradea (România).

 

M.cor. Sergey Abramov,   Institutul „I.K. Ailamazyan”,  Academia de Științe din Rusia (Rusia). În prezent, S. Abramov se bucură de următoarele calificări și titluri:

 • Savant, specialist în domeniul programării sistemelor și tehnologiilor informaționale (sisteme de supercomputer, tehnologii de telecomunicații, teoria metasistemelor constructive și meta-calcule).
 • Profesor, doctor în științe fizice și matematice, membru corespondent al Academiei de Științe din Rusia (2006).
 • Director al Institutului de sisteme de programe al Academiei de Științe din Rusia, Rector al A.K. Ailamazyan USP.
 • Supraveghetor științific din Rusia a programelor SKIF și SKIF-GRID pentru dezvoltarea supercomputerelor (un proiect al statului uniunii Rusia și Belarus).
 • Specialist în domeniul programării sistemelor și tehnologiei informației (sisteme de supercomputer, tehnologii de telecomunicații, teoria metasistemelor constructive și metacomputații).

 

M.cor.  Sergey Travin, Institutul de Fizică Chimică „N.N. Semenov” (Rusia). Savantul S. Travin activează în cadrul laboratorului științific de cataliză a proceselor de oxido-reducere, fiind totodată specialist în domeniul dinamicii și legităților proceselor chimice și biologice.

 

 

M.cor.  Radu-Emil Prekup, Universitatea Politehnică din Timișoara (România). Domeniile de interes științific ale savantului:

 • dezvoltarea și analiza noilor structuri de control și algoritmi, inclusiv control convențional, control fuzzy, control bazat pe date, control fără model, etc.;
 • teoria și aplicațiile soft computingului;
 • modelarea, identificarea și optimizarea sistemelor (inclusiv algoritmi inspirați din natură);
 • proiectarea computerizată a sistemelor de control;
 • aplicații la sistemele mecatronice (inclusiv sisteme auto și roboți mobili), sisteme încorporate, controlul centralelor electrice, sisteme servo, sisteme electrice de acționare etc.

În cadrul lecției publice, autorii vor vorbi despre eventualele provocări puse în fața omenirii de către pandemia generată de coronavirus și posibilele răspunsuri la acestea:

 1. Ce ne așteaptă în viitorul apropiat?
 2. În ce fază a pandemiei suntem?
 3. Când va lua sfârșit totul?

Prelegerea are în vizor metodele și rezultatele aplicării acestor modele de analiză, precum și prognozarea  evoluției situației  pentru trei țări, diferite ca  suprafață, economie și populație – Rusia, România și Moldova. Autorii lucrării vor prezenta experiențe și instrumente în domeniul procesării seriilor temporale, a datelor senzoriale (Sergey Abramov, Radu Prekup), experiențele și metodele de analiză și modelare a diferitelor procese,  și inclusiv a proceselor de autoaccelerare într-un domeniu cu resurse limitate” (Sergey Travin, Gheorghe Duca).

Link-ul către lecția publică: https://us02web.zoom.us/j/82222677902?pwd=NGQ4VnpNd0FORHZRVll6cFA2VkVNQT09

Agenda conferinței universitare publice „Modelul oportunităților pierdute – o nouă abordare a monitorizării, analizei și prognozării statisticilor guvernamentale privind epidemia de coronavirus”