Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

 Candidat: RAIEȚCHI Eugeniu 

 Conducător ştiinţific: DOLGHI Cristina, dr., conf. univ. 

 Consiliul ştiinţific specializat D 522.01-48 din cadrul USM

Tema tezei: PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL FINANCIAR ÎN CADRUL BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Specialitatea: 522.01. Finanțe 

Data: 29 iulie 2021

Ora: 14.00

Local: or. Chişinău, str. Alexe Mateevici,  60, blocul Central, et.3, biroul 327.

Teza de doctor poate fi consultată pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/files/theses/2020/57241/eugeniu_raietchi_thesis.pdf), Biblioteca Naţională a Moldovei și Biblioteca USM.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail fse.usm@gmail.com