În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, INSTITUTE FOR HIGHER SOCIAL COMMUNICATION STUDIES, BRUXELLES, BELGIUM, oferă pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2021-2022 mobilități academice pentru studenții USM.

Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici

Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 octombrie 2021

Atenție la procedura de depunere a dosarului:

  1. Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.
  2. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS).
  3. În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).
  4. DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății.