ANUNŢ

privind susţinerea tezei de doctor în drept

Școala Doctorală Științe Juridice

a Universității de Stat din Moldova

anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„Amenințarea cu omor ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății”

Candidat: ANGHELUȚĂ  Mihaela

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Conducător de doctorat: GÎRLA Lilia, doctor în drept, conferențiar universitar

Data susținerii: 30 octombrie 2021

Ora: 10.00

Locația: blocul 2 al USM, biroul 119, strada Mihail Kogălniceanu, 67, municipiul Chișinău.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat (aprobată de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova, procesul-verbal nr. 1 din 6 septembrie 2021):

  1. BOTNARU Stela, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, președinte al comisiei;
  2. GÎRLA Lilia, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, conducător de doctorat;
  3. GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, referent oficial;
  4. BUJOR Valeriu, profesor universitar, doctor în drept, USEM, referent oficial;
  5. COPEȚCHI Stanislav, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, referent oficial;
  6. STATI Vitalie, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, secretar ştiinţific al Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.

Rezumatul și teza de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/57502/) și pe pagina web a Școlii Doctorale Științe Juridice (www.drept.usm.md).

Sesiunea online poate fi accesată la link-ul: https://us02web.zoom.us/j/87590293140?pwd=MXlVOEZVNXZvODEvTlhtY25tUnlsUT09