Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), conf. univ., dr. Igor ȘAROV și prim-prorectorul pentru activitate didactică și studențească, prof. univ., dr. hab. Otilia DANDARA au participat la ședința consiliului Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică. Subiectul principal al discuțiilor a vizat direcțiile de dezvoltare strategică a USM.

Rectorul USM, conf. univ., dr. Igor ȘAROV a vorbit despre acțiunile care urmează a fi întreprinse în vederea digitalizării Universității de Stat din Moldova, intensificării relațiilor de cooperare academică internațională, modernizarea infrastructurii universitare și valorificarea potențialului uman.

În context, profesorii Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică au adresat o serie de întrebări administrației USM privind necesitatea alocării mijloacelor financiare în vederea procurării echipamentului și utilajului modern pentru laboratoare, formarea tinerilor cercetători etc.

Cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova, în semn de recunoștință pentru contribuția substanțială adusă la dezvoltarea instituției, responsabilitate, eficiență și dedicație în exercitarea atribuțiilor de serviciu, administrația USM a înmânat Diploma Onorifică a instituției unui grup de angajați ai Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică.