Înscrierea la programele oferite poate fi realizată:

 • prin contact direct la numerele de telefon afișate în rubrica ECHIPA;
 • on-line prin completarea formularului de înscriere.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Buletinul de identitate (original şi copia simplă)
 2. Actul despre studii (original şi copia simplă)
 3. Confirmare de la locul de muncă (pentru cei ce se înscriu la cursuri de recalificare a cadrelor didactice)
 4. Actul şi copia simplă care confirmă schimbarea numelui (în caz de necesitate)
 5. Chitanţa care confirmă achitarea taxei de studii conform prevederilor contractului (se eliberează la încheierea contractului).
 6. Fişa de înscriere (se completează la depunerea actelor)

Formulare de înscriere:

 • Curs de formare profesională continuă  „Tendințe moderne în activitatea infodocumentară” (10 credite)  (sesiunea toamnă 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă pentru cadrele manageriale  Managementul Educațional  (sesiunea toamnă 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă  „Bazele Biblioteconomiei și Științelor Informării”  (sesiunea toamnă 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Admitere program de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, Asistență informațională și Arhivistică, pentru anul de studii 2021-2022 (formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic. Sesiunea Toamnă 2021. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Studii de calificare suplimentară pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic anul de studii 2021-2022.  Formular de înscriere vezi AICI)  
 • Înscriere program de formare continuă Modulul Psihopedagogic, anul de studii 2021-2022.  Formular de înscriere vezi AICI)  
 • Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice la specialitatea   Pedagogia în învățământul primar  (sesiunea primăvară 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele manageriale la specialitatea   Managementul Educațional  (sesiunea primăvară 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă Tendințe moderne în activitatea infodocumentară” (10 credite) pentru personalul din bibliotecile publice teritoriale (formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă Tendințe moderne în activitatea infodocumentară” (10 credite)pentru bibliotecile din învățământul preuniversitar  (formularul de înscriere vezi AICI)
 • Cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecari la specialitatea  Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică (sesiunea primăvară 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice la specialitățile Istorie, Limba franceză, Limba engleză, Limba şi literatura română, Educaţie civică/ Educație pentru societate (sesiunea primăvară 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă pentru cadrele didactice la specialitățile Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Educație civică (GRUPĂ CU INSTRUIRE ÎN LIMBA RUSĂ) (formular de înscriere vezi AICI)

Stimați colegi!

Vă rugăm să completați chestionarul care va contribui la

îmbunătățirea ofertei educaționale la USM (chestionarul vezi aici).