Flavius Antoniu BAIAS s-a născut la 30 septembrie 1961, la Brașov, România. În perioada 1968-1980, a fost elev la şcoala generală şi Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, după care, în perioada anilor 1981-1985, a studiat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, pe care a absolvit-o cu succes, fiind şef de promoţie. Capacitățile și aptitudinile studentului Flavius Antoniu BAIAS au fost observate și apreciate de marii profesori pe care i-a avut la Facultatea de Drept a Universității din București. După cum afirma Domnul ministru Valeriul Stoica, renumitul profesor Constantin Stătescu a fost impresionat de o lucrare prezentată de Flavius Antoniu BAIAS, care a fost distinsă cu premiul I la o sesiune științifică studențească. Fiind format sub îndrumarea unor mari dascăli ai Dreptului civil de la Facultatea de Drept a Universității din București, Flavius Antoniu BAIAS a parcurs cu succes toate etapele pentru a deveni un jurist teoretician și practician de valoare indiscutabilă.

Astfel, după absolvirea Facultății urmează o pregătire postuniversitară: 1988-1989: Cursurile post-universitare organizate de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în anul universitar, specialitatea Dreptul comerţului internaţional; decembrie 2001: Doctor al Universităţii Bucureşti, specialitatea Drept civil, cu teza: „Simulaţia în dreptul civil român”, distincţia Summa cum laude; iulie 1990: Cursurile sesiunii de vară ale Facultăţii Internaţionale de Drept comparat de la Strasbourg; 10-28 iunie 1991: Cursurile de Drept comunitar şi Drepturile omului, organizate de Academia de Drept European la Florenţa; 25 octombrie – 24 decembrie 1992: Stagiu în cabinetul de avocaţi „Carbonnier, Lamaze, Rasle” din Paris; 17-26 iunie 1993: Cursurile de drept american al proprietăţii, organizate de Asociaţia Baroului American şi Universitatea „Jagiellon” la Cracovia; 5 septembrie – 4 octombrie 1994: Programul de studiu practic al sistemului de drept american, organizat de Asociaţia Baroului American şi Academia Internaţională a Avocaţilor.

Cariera de cadru didactic și-a început-o la 1 martie 1991 de la asistent, ulterior lector, după care conferenţiar și, apoi, profesor universitar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, la Departamentul de Drept Privat. Pe parcursul anilor, dascălul Flavius Antoniu BAIAS a fost titular la disciplinele: Drept civil (Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor): 1991 – la zi; Dreptul familiei: 1993 – 2012. Parcurgând toate treptele ierarhiei universitare cu rezultate remarcabile, impunându-se ca reprezentant de seamă al generației sale, profesorul Flavius Antoniu BAIAS, pe bună dreptate, este recunoscut ca un veritabil specialist în domeniul dreptului civil și al dreptului familiei, care a slujit dreptul cu convingerea și forța unui dascăl de excepție, formând generații de studenți specialiști în dreptul civil.

Profesorul Flavius Antoniu BAIAS a activat și s-a afirmat și în plan organizațional atât la Facultatea de Drept a Universității din București, cât și la Ministerul Justiției. Astfel, în perioada 1 octombrie 1995 – 20 ianuarie 1997 a fost prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, aprilie 2006 – 6 februarie 2008: șeful Catedrei de Drept Privat, a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti; 6 februarie 2008 – 20 februarie 2020: decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti. Calitățile manageriale ale lui Flavius Antoniu BAIAS au fost puse în lucru, cu rezultate remarcabile, în perioada în care a fost mai întâi director general, iar apoi secretar de stat la Ministerul Justiției. După afirmațiile ministrului Justiției, din acea perioadă, Valeriu Stoica, întreaga activitate a acestui minister în perioada 1996-2000 a purtat amprenta acestor calități și a efortului de mare anvergură pentru realizarea programelor legislative și a celor administrative, prin care au fost puse bazele reformei sistemului de drept, a sistemului judiciar și a sistemului penitenciar din România. În acest sens, a fost remarcată implicarea Domnului Flavius Antoniu BAIAS, în calitate de secretar de stat la Ministerul Justiției, în ajutorul grupului de lucru, care pregătea proiectul Codului civil din Republica Moldova, prin organizarea participării unor membri la dezbateri cu redactorii Codului civil al Quebecului, care a avut loc în anul 1999 la București. Acest lucru a ajutat mult la definitivarea proiectului de Cod civil al Republicii Moldova.

Profesorul Flavius Antoniu BAIAS a avut o contribuție semnificativă în redactarea a două proiecte de acte normative foarte importante pentru dreptul privat, și anume a proiectului noului Cod civil al României și a proiectului Legii de punere în aplicare a acestuia, dar și a proiectului noului Cod de procedură civilă, respectiv a proiectului legii de punere în aplicate a Codului de procedură civilă. După intrarea în vigoare a noului Cod civil, Flavius Antoniu BAIAS, a organizat două conferințe internaționale cu participarea unor reputați civiliști din România, dar și din alte țări, la dezbaterile cărora au fost prezenți și colegii noștri de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. La fel, la inițiativa și cu implicarea Domnului Flavius Antoniu BAIAS, Codul civil din România a fost tradus în limba franceză, traducere publicată la Dalloz, cea mai prestigioasă editură juridică din Franța. O mare realizare a fost și implicarea activă la editarea unei mari lucrări cu impact doctrinal, dar și practic, având ca temă: „Noul Cod civil. Comentariu pe articole” (2734 pagini), publicată de Editura C.H.Beek în anul 2012, Domnia sa fiind unul din cei patru coordonatori ai publicației. Anul acesta a văzut lumina tiparului cea dea treia ediție a acestei prestigioase lucrări. Flavius Antoniu BAIAS a făcut parte și din echipa, coordonată de regretatul profesor Viorel Mihai Ciobanu, și de profesorul Marian Nicolae, care a redactat impozanta lucrare în două volume ”Noul cod de procedură civilă, comentat și adnotat”, publicat în două ediții la Editura Universul Juridic. Aceste lucrări, dar și multe alte lucrări din domeniul Dreptului civil, au fost donate cu generozitate Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova de către Flavius Antoniu BAIAS, astfel încât, cadrele didactice, dar și studenții facultății noastre să aibă acces la aceste inedite opere doctrinale.

Activitatea științifică a dlui Flavius Antoniu BAIAS începe de „pe băncile studențești”, în anul 1985 publicând în coautorat cu Valeriu Stoica un articol despre posibilitatea revocării unei tranzacții pe calea acțiunii pauliene în „Revista româna de drept”, cea mai importantă publicație juridică de la acea vreme, patronată de câteva decenii de către renumitul savant Șerban Beligrădeanu. Ulterior, Flavius Antoniu BAIAS și-a onorat vocația de cercetător al dreptului prin elaborarea mai multor lucrări științifice, ca autor unic sau în colaborare. Cea mai importantă dintre acestea, este, pe bună dreptate considerată monografia „Simulația. Studiu de doctrină și jurisprudență”, publicată în anul 2003, la Editura Rosetti. După afirmațiile ilustrului civilist Valeriu Stoica, ar fi fost suficient ca autorul să fi scris doar această operă pentru a rămâne în istoria gândirii juridice din România. Problemele etice pe care le ridică simulația au fost sintetizate ca fundament al unei analize, rămase fără egal, a acestei operații juridice, din perspective complementare: istorică, legislativă jurisprudențială, doctrinală și de Drept comparat. Această lucrare științifică a fost decernată cu Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei de Științe din România. Faptul că această tematică cercetată de Flavius Antoniu BAIAS este actuală și astăzi, se dovedește prin apariția recentă la Editura Hamangiu, a trei volume, în HONOREM Flavius Antoniu BAIAS. În cele trei volume, peste 200 de autori, printre care 17 cadre didactice de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, este dezbătuta tematica aparenței în drept. Activitatea științifică a profesorului Flavius Antoniu BAIAS a mai fost apreciată cu următoarele Premii: Premiul Asociaţiei COPY-RO (societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor) pentru lucrarea „Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată” (realizată în colaborare); Premiul „Paul C. Vlachide” al Uniunii Juriştilor din România (decembrie 2003), pentru aceeaşi lucrare; Diploma de onoare a Uniunii Juriştilor din România (decembrie 2008) pentru contribuţia la lucrarea „Constituţia României. Comentariu pe articole”, coord. I. Muraru şi E. S. Tănăsescu, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2008; Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România (decembrie 2012) pentru contribuţia adusă la coordonarea lucrării „Noul Cod civil – Comentariu pe articole”,  Ed. C. H. Beck, București, 2012; Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România (decembrie 2016) pentru contribuţia adusă la lucrarea „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat”,  Ed. Universul Juridic, București, 2016.

Personalitatea Domnului Flavius Antoniu BAIAS este cunoscută și în spațiul academic din Republica Moldova, Domnia sa fiind un susținător și promotor al imaginei Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova în întreg spațiul românesc. Astfel, la inițiativa profesorului Flavius Antoniu BAIAS, cele șase facultăți de drept din România, organizatoare a unui prestigios și inedit concurs „Hexagonul Facultăților de Drept”, au acceptat participarea la acest concurs și a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Începând cu anul 2014, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova are onoarea să participe la acest concurs, care cu siguranță sporește imaginea facultății noastre peste hotarele țării. Ba mai mult, cu suportul nemijlocit al profesorului  Flavius Antoniu BAIAS, a fost posibil ca în anul 2017, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, să organizeze la Chișinău Ediția Hexagonului Facultăților de Drept. De asemenea, cu implicarea activă a profesorului Flavius Antoniu BAIAS a fost posibilă, începând cu anul 2014, a ședințelor comune a Consiliului Facultății de Drept a Universității din București și a Consiliului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Astfel, în anii 2014, 2016 și 2016 aceste ședințe comune au fost organizare și petrecute de către Facultatea de Drept Universității de Stat din Moldova, respectiv în anii 2015, 2017 și 2019, au fost organizare și petrecute de către Facultatea de Drept a Universității din București.

Profesorul Flavius Antoniu BAIAS participă activ la Conferințele internaționale organizate de Facultatea de Drept, dar este organizator și coordonator a CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE CONSACRATE CENTENARULUI MARII UNIRI „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc”, care a avut loc în perioada 22-23 martie 2018 la Chișinău. Flavius Antoniu BAIAS susține constant demersurile științifice ale tinerelor din Republica Moldova. Astfel, Digori Irina, doctorandă a Universității de Stat din Moldova (Şcoala Doctorală Ştiinţe Juridice), a realizat cercetarea în cadrul Universității din București, sub conducerea prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, în perioadele: 14 septembrie 2020 – 12 decembrie 2020 și 13 septembrie 2021 – 13 decembrie 2021 (în desfășurare), în cadrul Programului de burse doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”, în limba franceză, finanţat de Guvernul României şi pus în practică cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

Domnul Flavius Antoniu BAIAS este conferenţiar invitat la Facultatea de drept a Universităţii Paris I „Panthéon-Sorbonne”; aprilie  2006 – 6 februarie 2008, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universităţii din Poitiers, Franţa; noiembrie – decembrie 2010, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universității Bordeaux IV; noiembrie 2011, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universitatii Sao Paulo, Brazilia; martie 2013, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universității Catolice Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia; februarie 2014, profesor invitat la Facultatea de drept a Universităţii Paris I „Panthéon-Sorbonne”.

În afară de activitatea academică și științifică Flavius Antoniu BAIAS, pe parcursul activității sale a acumulat o experiență profesională impunătoare: 1 sept. 1985 – 1 decembrie 1987: avocat stagiar în Colegiul (actualmente Baroul) de Avocaţi al Municipiului Bucureşti, în cadrul Biroului Colectiv de Asistenţă Juridică al Sectorului Agricol Ilfov, în oraşul Buftea; noiembrie 1987: examenul de definitivat în profesia de avocat (şef de promoţie); 1 decembrie 1987 – 15 ianuarie 1990: judecător la Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov, în oraşul Buftea; 15 ianuarie 1990 – 1 iulie 1990: cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Juridice de pe lângă Academia Română; 1 iulie 1990 – 1 martie 1991: secretar III în Ministerul Afacerilor Externe; 1 martie 1991 – 20 ianuarie 1997: avocat în Baroul Bucureşti şi (din februarie 1994) consilier al Uniunii Avocaţilor din România; 20 ianuarie 1997 – 12 februarie 1998: director general în Ministerul Justiţiei; 12 februarie 1998 – 5 ianuarie 2001: secretar de stat în Ministerul Justiţiei; 1 februarie  2001 – 1 mai 2006: avocat în Baroul Bucureşti: – 1 februarie 2001 – 31 iulie 2001: colaborator în cadrul  S.C.P.A. „Călin Andrei Zamfirescu şi asociaţii”; – 1 august 2001 – 30 iunie 2002: asociat în cadrul S.C.P.A. „Baias şi Piperea”; – 1 iulie 2002 – 1 mai 2006: asociat în cadrul S.C.P.A. „David şi Baias”; 1 mai 2006 – 1 aprilie 2008: director editorial al Editurii C.H. Beck; 1 nov. 2015 – la zi: avocat în Baroul Bucureşti: colaborator în cadrul S.C.P.A. „David şi Baias”.

Pentru meritele sale științifice și de management, Profesorului Flavius Antoniu BAIAS iau fost conferite distincțiile Ordinul „Steaua României”, în grad de Comandor (2000); Ordinul „Palmes Academiques”, în grad de Cavaler, Republica Franceză (2011); Ordinul „Legiunea de onoare”, în grad de Cavaler, Republica Franceză (2017).

 

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved