Prezentarea tezei de doctor în istorie cu titlul: „Moneda şi circulaţia monetară în principatul Moldovei (1711-1859)” a dnei Elena Arcuș-Jantovan

Postat 13/12/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 20 noiembrie 2019, ora 13:30, în sala 535, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 613.01 – Arheologie

în cadrul căreia

dna Elena ARCUȘ-JANTOVAN

 va prezenta spre examinare teza de doctor în istorie cu titlul:

Moneda şi circulaţia monetară în principatul Moldovei (1711-1859)

Conducător ştiinţific – dl Sergiu MATVEEV, conferențiar universitar, doctor în istorie