În ziua de 19 septembrie 2013 a încetat din viață profesorul universitar, doctor habilitat, Laureat al premiului de Stat Mina LOZANU.

Postat 20/09/2013 in categoria Anunturi

Mina Lozanu

Născut la 04 septembrie 1929. Doctor habilitat în biologie, profesor universitar. Laureat al Premiului de Stat al RSSM.

În ziua de 19 septembrie 2013 a încetat din viață   profesorul universitar, doctor habilitat, Laureat al premiului de Stat Mina LOZANU.

Comunitatea oamenilor de cultură şi știință din întreaga tară, cei care l-au cunoscut, i-au fost colegi, colaboratori, doctoranzi sau studenți îi deplâng plecarea  dintre  noi  şi  regretă  încheierea  unei  prodigioase  activități  științifice  şi  didactice  în domeniul științelor biologice, care va rămâne, oricum, adânc implantată în terenul istoriografiei şi învățământului superior din Republica Moldova.

Activitatea didactico – științifică a profesorului Mina Lozanu a fost orientată spre efectuarea unor reforme în cadrul catedrei, a avut ca urmare creșterea bruscă a numărului de studenți doritori de a se specializa în domeniile noi – ecologia, etologia și evoluția animalelor terestre. Perioada în care la cârma catedrei s-a aflat prof. M. Lozanu se caracterizează prin creșterea unor cadre de calificare înaltă. A publicat peste 300 de lucrări științifice, lucrări metodice, broșuri, cărți despre viața animalelor, articole. A pregătit peste 75 de licențiați universitari, 22 doctori și doctori habilitați în zoologie. A inițiat o nouă direcție de cercetare – etologia animalelor în mediul ambiant. A creat unele concepții teoretice originale.

Colectivul Facultăţii Biologie şi Pedologie a Universității de Stat din Moldova exprimă sincere condoleanțe şi profundă compasiune în legătură cu trecerea în neființă a Domnului  Mina Lozanu, doctor habilitat, profesor universitar.

DOMNUL S-ĂL  ODIHNEASCĂ IN PACE.