COLOCVIU CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ “Epoca marilor deschideri: Rolul Limbilor şi al Literaturilor în societatea pluralistă”, prilejuit de jubileul de 50 de ani ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 27-28 martie 2014

Postat 6/02/2014 in categoria Anunturi

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova are onoarea de a vă invita la colocviul jubiliar prilejuit de aniversarea a 50-a de la fondare.

Diversitatea intereselor ştiinţifice ale colaboratorilor facultăţii, încadrate în ariile evoluţiei moderne ale ştiinţei filologice şi în interferenţe interdisciplinare cu diverse domenii, au motivat alegerea axelor tematice şi metodologice ale colocviului.  

Axa 1. Aspectele integrativ şi multidisciplinar ale lingvisticii contemporane

Axa 2. Noi politici de lectură în Europa secolului al XXI-lea

Axa 3. Dimensiuni actuale în glotodidactică : între provocări şi realizări

Axa 4. Traductologia – ştiinţă a comunicării lingvistice şi culturale

Axa 5. Studii sociale şi culturale de americanistică în noul mileniu

Lucrările colocviului se vor desfăşura în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă şi rusă.

NB:   În atelierul 5, Studii sociale şi culturale de americanistică în noul mileniu, comunicarea se va  efectua în limba engleză.

Înscriere şi condiţii de prezentare Termeni
Difuzarea primei circulare 29 ianuarie 2014
Difuzarea circularei a doua 20 februarie 2014
Titlul, rezumatul lucrării, şi 5 cuvinte cheie, cu indicarea axei, (max. 300 cuvinte) în una din limbile indicate (română, rusă, franceză, engleză)

vor fi trimise pe adresa: colocviu.LLS.50@gmail.com

 

10 martie 2014
Lucrarea in extenso, 5-6 pagini max. 30 aprilie 2014

Taxa de participare (include publicarea programului şi a volumului cu materialele conferinţei, nu include cazarea şi masa pentru participanţi):

250 lei – pentru participanţii din Republica Moldova

Participanţii din afara Republicii Moldova vor achita:

40 euro – (participarea şi publicarea lucrării în volum)

50 euro – (publicarea lucrării în volum fără participare)

Fişa de înscriere (anexată mai jos, în textul complet al circularei) se expediază împreună cu rezumatul lucrării la adresa indicată. NU se acceptă documentele expediate separat.

(Circulara colocviului, text complet: RO, RU, ENG, FRANC)