În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, România oferă, pentru semestrul II al anului academic 2020-2021, o mobilitate academică pentru studenții USM.

Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.

Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 29 Iulie 2021

Atenție la procedura de depunere a dosarului:

  • Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.
  • DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică international.usm@yahoo.com
  • În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).
  • DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății.

Departament pentru Relații Internaționale, USM