Senatul Universității de Stat din Moldova a aprobat astăzi, 13 octombrie, Strategia de dezvoltare digitală a Universității de Stat din Moldova, lansarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi ştiinţifico-didactice, rezultatele alegerilor membrilor consiliilor și directorilor școlilor doctorale; modificările în componența echipelor de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare şi inovare, Program de Stat (2020-2021) etc.

În deschiderea ședinței, rectorul USM, conf. univ., dr., Igor SAROV a adresat felicitări cadrelor didactice universitare cărora ANACEC le-a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar.

Astfel, titlul științifico-didactic de profesor universitar a fost confirmat următoarelor cadre didactice: PLOTNIC Olesea – Facultatea de Drept; BRAGARU Tudor – Facultatea Matematică şi Informatică; SEVCIUC Maia – Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, iar titlul științifico-didactic de conferențiar universitar: MOCANU Veronica – Facultatea de Drept, SOSNA Alexandru – Facultatea de Drept, ZAMFIR Natalia – Facultatea de Drept, ȘEREMET lgor – Facultatea de Drept, BULICANU Victoria- Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, IATCO Mariana – Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, CREANGA Oxana – Facultatea de Litere, GUTU Silvia – Facultatea de Litere, EJOV Alexandr – Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, PUTINA Natalia – Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, ROTARU Veronica – Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative și TARNOVSCHI Ana –Ştiinţe Economice.

Prorectorul pentru informatizare, Sergiu CORLAT a prezentat Strategia de dezvoltare digitală a Universității de Stat din Moldova. Documentul prevede dezvoltarea infrastructurii digitale; competențelor digitale ale cadrelor didactice universitare; spațiului informațional instituțional și structurilor universitare, responsabile pentru dezvoltarea digitală a instituției.

La rândul său, prim-prorectorul pentru activitatea didactică şi studenţească, dr. hab. prof. univ., Otilia DANDARA a vorbit despre procedura de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi ştiinţifico-didactice.

Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, prof. univ., Constantin Marin a prezentat rezultatele alegerilor membrilor consiliilor și directorilor școlilor doctorale.

Alte subiecte abordate în cadrul ședinței au vizat: înaintarea dosarelor la Concursul pentru Premiul Municipal pentru tineret în domeniile științei, tehnicii, literaturii, artelor și activism civic, ediția 2021, aprobarea componenţei Consiliului Calităţii USM, etc.