Universitatea de Stat din Moldova anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante de profesor/conferențiar/lector/asistent universitar, după cum urmează:

Atribuțiile și responsabilitățile pentru funcțiile de profesor/conferențiar/lector/asistent universitar se regăsesc în Fișa postului ( secția Resurse umane).

Calendarul concursului

 1. Depunerea dosarului – pe parcursul a 30 de zile, din data publicării anunțului;
 2. Susținerea prezentării publice în cadrul departamentului – pe parcursul a 20 de zile, după expirarea termenului de depunere a dosarului;
 3. Evaluarea dosarului de către Comisia de concurs și adoptarea deciziei Senatului privind rezultatele concursului – după cel mult 45 zile din data expirării perioadei de depunere a dosarului.

Conținutul dosarului:

 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Curriculum Vitae complet al candidatului (format Europass);
 3. Copiile diplomelor de licenţă/ master/ doctor/ doctor habilitat;
 4. Copiile atestatului de conferenţiar universitar/ profesor universitar, în cazul pretendenţilor la funcţiile de conferenţiar şi profesor;
 5. Fişa de evaluare (Anexa nr. 1) completată de candidat, cu referirea doar la indicatorii de performanţă în baza cărora a fost acumulat punctajul;
 6. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice pentru ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr. 3);
 7. Dovezi relevante de realizare a cerinţelor minime pentru fiecare indicator în baza căruia a fost acumulat punctajul indicat;
 8. Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (Anexa nr. 4);
 9. Declaraţia de consimţământ a candidatului privind utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 5).

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor candidaților la concursul pentru suplinirea posturilor vacante –  Tatiana Agachi, șef secție Resurse umane.

Date de contact: Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.60, Bloc Central, birou nr. 125, 110 ; tel. 067314413, 067560385.

Informații cu privire la procedura de desfășurare a concursului găsiți în:

Regulamentul privind organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în Universitatea de Stat din Moldova.

Published vineri, 15 octombrie 2021

Anunțuri și Comunicate

Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. la Facultatea de Drept a Universității din București – Doctor Honoris Causa a USM

Senatul USM i-a acordat astăzi, 24 iunie, titlul Doctor Honoris Causa unei personalităţi de marcă apropiate Republicii Moldova, prof. univ. la Facultatea de Drept a Universității ...

O nouă generație de absolvenți ai Facultății de Biologie și Pedologie sunt pregătiți să devină specialiști calificați pentru piața muncii

Eveniment plin de încărcătură emoțională pentru cei 86 de proaspeți absolvenți ai Facultății de Biologie și Pedologie (FBP), cărora astăzi, 24 iunie, le-au fost înmânate diplomele ...

La USM a fost lansată cartea in memoriam Eduard Ababei „Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății”

La USM a fost lansată cartea in memoriam Eduard Ababei „Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății”, publicată în baza tezei de doctorat. Evenimentul a fost ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved